Muzeum Tradycji Regionalnych

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Muzeum mieści się w barokowym Pałacu Sejmu Stanów (Pommersche Ständehaus), wybudowanym w latach 1726–1727 na zlecenie króla pruskiego Fryderyka Wilhelma I. W jego wnętrzach prezentowane są przede wszystkim zabytki sztuki pomorskiej. Wystawa „Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku” poświęcona jest sztuce na dworze książąt pomorskich w okresie jej największego rozkwitu w XVI i początkach XVII wieku. Jednym z najcenniejszych spośród prezentowanych obiektów jest Portret Filipa I pędzla Lucasa Cranacha Młodszego z 1541 roku. Unikatowym zabytkiem kultury dworskiej jest także Drzewo genealogiczne książąt Pomorza Zachodniego, 7-metrowej długości obraz Corneliusa Crommeny’ego z 1598 roku, na którym przedstawiono aż sto pięćdziesiąt pięć osób z rodu Gryfitów. Niezwykle ważną część ekspozycji stanowią wydobyte po drugiej wojnie światowej z krypty szczecińskiego zamku stroje i klejnoty, ze słynną wysadzaną diamentami egretą (ozdobą kołpaka) księcia Franciszka I. „Gabinet Pomorski. W zwierciadle monet, banknotów i pieczęci” to wystawa prezentująca historię pomorskich monet, banknotów i pieczęci. Wśród eksponatów znajdują się dwa skarby zawierające monety pomorskie: późnośredniowieczny z Pyrzyc i nowożytny z Choszczna . Oba (łącznie ok. 5,5 tys. monet) odkryte przypadkowo podczas prac ziemnych, przetrwały w dużym stopniu kompletności wraz z fragmentami naczyń glinianych. Wystawa „Stare srebra” prezentuje wyroby złotnicze. Najstarszym zabytkiem jest owiany legendą złoty pierścień (sygnet) z Pęzina (Pomorze Zachodnie) z około 1200 roku – z postacią rycerza i nierozszyfrowanym jak dotąd napisem. Do najdawniejszych dzieł prezentowanych na wystawie należą również naczynia i sprzęty liturgiczne z terenów Pomorza Zachodniego. Bogatą, późnorenesansową dekoracją wyróżnia się wśród nich kielich z 1598 roku, wykonany przez nieznanego mistrza ze Stargardu.

Muzeum Tradycji RegionalnychPałacu Sejmu Stanów
ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin
Muzeum otwarte
Wirtualna wycieczka
Złoty wiek Pomorza - Drzewo genealogiczne książąt Pomorza Zachodniego
Złoty wiek Pomorza
Złoty wiek Pomorza
Złoty wiek Pomorza
Gabinet Pomorski
Gabinet Pomorski
Stare srebra - sygnet z postacią rycerza tzw. pierścień z Pęzina (XII/XIII w.) złoto
Stare srebra - tablica z herbami rodzin Ukerman i Zastrow (1679r)