Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu

Oddział Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej

Rezerwat usytuowany jest w najstarszej części miasta, na terenie wczesnośredniowiecznego kaliskiego grodu, w bliskiej odległości od współczesnego centrum. Odtworzono w Rezerwacie częściową zabudowę średniowiecznej warowni, na którą składają się: brama wjazdowa do grodu wraz z palisadą i mostem, kamienny kurhan, siedem drewnianych chat, dwupoziomowa wieża obronna, wały skrzyniowe, fundamenty oraz część przyziemia romańskiej kolegiaty oraz liczne repliki średniowiecznych przedmiotów. W części etnograficznej znajduje się osiemnastowieczna chata przeniesiona ze Starego Miasta w Kaliszu.

Kaliski gród to jedno z najważniejszych miejsc związanych z początkami państwa polskiego. Wybudowany został w latach 60. IX wieku na piaszczystej wyspie otoczonej wodami Prosny. Według niektórych badaczy, to właśnie z Kalisza dynastia Piastów rozpoczęła swój militarny podbój grodów położonych na obszarze dzisiejszej Wielkopolski. Największy rozkwit, wczesnośredniowieczny Kalisz przeżywał w czasach panowania księcia Mieszka III Starego, który ufundował tutaj romańską kolegiatę i założył mennicę. Kaliski gród stał się także miejscem pochówku Mieszka Starego. To właśnie za panowania tego władcy Kalisz, obok Poznania i Gniezna, staje się jednym z trzech głównych grodów w Wielkopolsce. Kres warowni następuje w XIII stuleciu, kiedy to śląski książę Henryk Brodaty zdobywa gród i przenosi Kalisz na prawą stronę Prosny.

Dzięki rekonstrukcjom średniowiecznych budowli i urządzeń, zwiedzający mogą doświadczyć historii tego miejsca. W ramach działań z zakresu archeologii eksperymentalnej w Rezerwacie prowadzony jest chów zwierząt gospodarskich takich jak: owce wrzosówki, śwniodziki, kozy, kury, pszczoły. Zwiedzający mają też możliwość zapoznania się ze średniowieczną metodą uprawy roli - trójpolówką.

Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu
Kalisz, ul. Bolesława Pobożnego 87-105
Kalisz24 Info
Festyn Archeologiczny
Rekonstrukcja średniowiecznej zabudowy
Rekonstrukcja średniowiecznej zabudowy
Rekonstrukcja średniowiecznej zabudowy
Wieża obronno-mieszkalna
Most i brama wjazdowa do grodu
Makieta grodu z romańską kolegiatą p.w. św.Pawła
Rekonstrukcja średniowiecznej zabudowy
Rekonstrukcja wnętrza budynku mieszkalnego