Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie

Zbiory związane są z historią miasta i regionu. Na wystawach w zamku krzyżackich prokuratorów prezentowane są obiekty sztuki ocalone z opuszczonych po wojnie pałaców, dworów i kościołów oraz pochodzące z rozproszonych zbiorów dawnego muzeum regionalnego Heimatmuseum Rastenburg i Prussia Museum z Królewca. Zobaczymy tutaj kolekcję rzeźb późnogotyckich z końca XV i początku XVI wieku z wysokiej klasy figurą św. Jakuba Starszego, patrona pielgrzymów. Wśród rzeźb i epitafiów z XVI-XVIII wieku uwagę zwracają naturalnej wielkości rzeźby aniołów z Tołkin, kommemoratywny portret Abrahama zu Eulenburg z Galin i barokowe epitafium Adama Huldrica Schaffera, autora pierwszej kroniki Kętrzyna. W muzeum znajduje się najbardziej reprezentatywna w polskich zbiorach kolekcja pruskich chorągwi pogrzebowych i nagrobnych z chorągwią Fryderyka von der Groeben, uczestnika bitwy pod Wiedniem i jedyną zachowana w Europie chorągwią pogrzebową dziecka z wizerunkiem zmarłego w wieku trzech lat Botho zu Eulenburg. Ozdobą kolekcji zabytków pochodzących z wyposażenia pałaców pruskich rodów szlacheckich jest późnorenesansowa skrzynia posagowa Katarzyny zu Dohna z Drogosz oraz pochodzące z pałacu w Arklitach barokowe panoplium z frontonu pałacu z herbami rodzin von Egloffstein i von Borcke (początek XVIII w.) i lustro w oprawie z porcelany miśnieńskiej z kandelabrami z połowy XIX wieku. Częścią wystawy poświęconej historii zamku i miasta jest multimedialna makieta Kętrzyna z połowy XIX wieku. Kilkunastominutowa projekcja z wideomappingiem pozwoli nam w tym miejscu zapoznać się z historią dawnego Rastenburga – Kętrzyna.

Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego
pl. Zamkowy 1, 11-400 Kętrzyn
Złota zawieszka masońska
Zwiedzaj wirtualnie
Sala wystawowa Sztuka Dawna
Sala wystawowa Sztuka Dawna
Dawny Rastenburg - miasto i ludzie
Dawny Rastenburg - miasto i ludzie
Rzemiosło dawnego Kętrzyna
Wyposażenie dawnej Loży Masońskiej
Sala multimedialna
Makieta miasta z vide-mappingiem