Muzeum Przyrody

Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Obszar Warmii i Mazur zaliczany jest do najbogatszych pod względem faunistycznym terenów Polski. Obok zwierząt pospolitych występuje tu wiele rzadkich w Polsce, a także ginących i zagrożonych wyginięciem. Na wystawie „Zwierzęta Warmii i Mazur” zgromadzono ponad 250 gatunków zwierząt, od żubra - największego współcześnie żyjącego, lądowego ssaka Europy, po niewielkich rozmiarów owady. Na ekspozycji można obejrzeć, między innymi, maleńkie ryjówki, wspaniałe orły, ginące już kraski, żółwia błotnego, czy dwumetrowego suma, a także wiele innych ciekawych przedstawicieli fauny. Wystawę uzupełniają barwne fotogramy prezentujące różne typy siedlisk, w których występują prezentowane zwierzęta.

Muzeum Przyrody
ul. Metalowa 8, 10-603 Olsztyn
Skowronek - wczesnowiosenny śpiewak
Film promujący
Zwierzęta Warmii i Mazur
Zwierzęta Warmii i Mazur
Zwierzęta Warmii i Mazur
Zwierzęta Warmii i Mazur
Zwierzęta Warmii i Mazur
Zwierzęta Warmii i Mazur
Zwierzęta Warmii i Mazur
Zwierzęta Warmii i Mazur