Muzeum Pogranicza w Działdowie

Zamek Krzyżacki

W Muzeum została zaprezentowana wystawa „Działdowo-miasto i ludzie dawnego pogranicza”. Jest ona poświęcona długiej i bogatej historii miasta położonego na dawnym pograniczu Prus i polskiego Mazowsza. Wystawa została pomyślana w taki sposób żeby encyklopedycznie na przestrzeni wieków przedstawić losy oraz osiągnięcia od starożytności do połowy XX wieku. Udostępnione są również krużganki zamkowe oraz dwie najbardziej reprezentacyjne sale zamkowe: kaplica i refektarz. Historia miasta Działdowa jest niezwykła. Dziejowy los przeznaczył mu wyjątkowe miejsce, ulokowane tam, gdzie nieustannie przebiegała jakaś granica, ale co jeszcze bardziej niezwykłe, przebiegała ona nawet wtedy, kiedy miasta jeszcze nie było. Przez setki lat leżało ono na skraju różnych organizmów administracyjnych: Mazowsza, Królestwa Polskiego czy Prus Wschodnich. Ze względu na swoje strategiczne położenie, Działdowo bez przeprowadzania plebiscytu – jako jedyne miasto mazurskie – zostało włączone w granice odradzającej się II Rzeczpospolitej. W tej podróży oglądniemy film o początkach Działdowa, ciałopalny grób z wyposażeniem, makietę przedstawiającą przekrój gotyckiego skrzydła zamku oraz makietę średniowiecznego Działdowa. W dziale Numizmatyki kolekcję monet krzyżackich oraz monet z okresu XVI-XX wieku. Multimedia przybliżą średniowieczne obyczaje kulinarne oraz średniowieczne uzbrojenie. Z uzbrojeniem rycerskim zapoznamy się również dzięki replice bombardy oraz dwóch zbroi: rycerza polskiego i krzyżackiego. O nowszych czasach dowiemy się dzięki prezentacji na dużym ekranie zdjęć i pocztówek z XIX i XX wieku.

Muzeum PograniczaZamek Krzyżacki
ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo
Zamek w Działdowie
The Teutonic Castle
Działdowo od pradziejów do XIV w.
Zamek - centrum administracyjne
Numizmatyka
Życie codzienne w średniowiecznym zamku
Uzbrojenie rycerskie
Wojny i bitwy
Życie społeczno-polityczne w Działdowie od XIX-XX w.
Cmentarze wojenne i pomniki