Muzeum Pogranicza w Działdowie

Ratusz miejski

Wystawa Interaktywne Muzeum Państwa Zakonu Krzyżackiego niemalże w całości poświęcona jest historii Zakonu Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, powstałego w 1190 roku w Akce. Prezentowana jest na dwóch kondygnacjach. Pierwsza składa się z pięciu historycznie uporządkowanych sal. Zapoznamy się w nich z genezą powstania zakonu, jego pierwotnym przeznaczeniem w Jerozolimie, incydentem osiedleńczym na Węgrzech oraz o późniejszej misji chrystianizacyjnej ziem pruskich. W sali „Taktyka i uzbrojenie” dowiemy się o zakonnej strategii podboju ziem pruskich, sposobie prowadzenia wojen, uzbrojeniu i typach broni. Na ogromnym poziomym ekranie zapoznamy się z przebiegiem Bitwy Pod Grunwaldem. Inną z multimedialnych atrakcji są projekcje filmów w Sali Kinowej, gdzie możemy spocząć na dużych pufach i spędzić w niej ponad godzinę oglądając filmy dokumentalne: Krzyżacy w historii Działdowa, Inwestycje w zakonie, Podsumowanie historii zakonu. Następnie po dużej dawce informacji, możemy udać się na „Poddasze Dla Dzieci”, gdzie czekają na nas inne wyzwania, skierowane tym razem głównie do dzieci. Znajdują się tu stanowiska dla zajęć praktycznych z archeologii eksperymentalnej: poszukiwanie „skarbów” w basenie z piłkami, interaktywne zdjęcia z epoki średniowiecza czy komiksy na ekranach dotykowych.

Muzeum PograniczaRatusz miejski
Plac Mickiewicza 43, 13-200 Działdowo
Wystawa
Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego
Powstanie Zakonu Krzyżackiego
Życie codzienne
Taktyka i uzbrojenie
Bitwa Pod Grunwaldem
Zamek krzyżacki Szestno
Poddasze Dla Dzieci
Poddasze Dla Dzieci
Wojowie