Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej

Wystawa Barwa i Broń XX wieku przedstawia uzbrojenie oraz umundurowanie pochodzące z czasów I i II wojny światowej i tzw. okresu Zimnej wojny. W salach wystawowych znajduję się głównie indywidualne uzbrojenie strzeleckie uzupełnione przez amunicję, a także przedmioty codziennego użytku wykorzystywane przez żołnierzy w czasie służby. Spośród najciekawszych eksponatów można wymienić np. pistolet Mauser C96 tzw. Czerwona dziewiątka, niemiecki karabin automatyczny STG 44(Sturmgewehr 44) czy pierszowojenny karabin Werndl M1867. W jednej z sal tzw. Pociskowni można zobaczyć różnego rodzaju amunicję: artyleryjską, przeciwlotniczą, przeciwpancerną oraz pociski rakietowe. Wystawa „Skarżysko-Kamienna. Miasto i ludzie” ukazuje historię Skarżyska-Kamiennej na tle przemian zachodzących na przestrzeni dziejów, od czasów najdawniejszych do transformacji ustrojowej pod koniec XX w. Całokształt przeobrażeń społeczno gospodarczych i politycznych w dolinie rzeki Kamiennej został zilustrowany bogatym materiałem źródłowym, który ma stanowić dla zwiedzającego swoisty przewodnik po bogatej historii tych terenów. Ekspozycja Plenerowa obejmuje około 130 eksponatów uzbrojenia ciężkiego, które znajdowało się na uzbrojeniu Wojska Polskiego po 1945 roku. Z małymi wyjątkami jest to sprzęt konstrukcji i produkcji ZSRR. Ekspozycja Plenerowa podzielona jest tematycznie na części: lotniczą, pancerną, morską, artylerii lufowej oraz artylerii rakietowej. Największym samolotem w części lotniczej jest samolot transportowy Ił-14. Został on przystosowany do zwiedzania.

Muzeum im. Orła Białego
ul. Słoneczna 90, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Ekspozycja plenerowa
Spot
Barwa i Broń XX wieku
Barwa i Broń XX wieku
Skarżysko-Kamienna. Miasto i ludzie.
Skarżysko-Kamienna. Miasto i ludzie.
Skarżysko-Kamienna. Miasto i ludzie.
Ekspozycja plenerowa
Ekspozycja plenerowa
Ekspozycja plenerowa