Muzeum Zamkowe w Sandomierzu

Muzeum ma swoją siedzibę w Zamku Królewskim – wielokrotnie przebudowywanej rezydencji polskich królów i książąt, o historii sięgającej czasów panowania pierwszych Piastów. Muzeum jest wieloprofilowe – w jego zbiorach znajdują się zabytki o charakterze historycznym, literackim, etnograficznym, artystycznym i archeologicznym. Wystawa „Ziemia Sandomierska w pradziejach i wczesnym średniowieczu” umożliwia nam fascynującą wędrówkę w zamierzchłą, bogatą przeszłość regionu. Prezentowane na ekspozycji zabytki pochodzą zarówno z dawnych osad, jak i z cmentarzysk. Najstarszą epokę reprezentują kości wymarłych zwierząt, mamuta i nosorożca włochatego, które liczą sobie przynajmniej dziesięć tysięcy lat i pochodzą z czasów epoki lodowcowej. Do najciekawszych artefaktów z epoki brązu należą: wyposażenie grobu ze Złote - zdobiona szpila i tarczki spiralne, służące jako kolczyki. „Dzieje zamku sandomierskiego” pokazują zmiany jakie następowały w poszczególnych epokach. Wczesnośredniowieczny gród książęcy zmienił się w średniowieczny zamek królewski, który w XVI wieku przekształcił się w renesansową rezydencję. Na wystawie zwracają uwagę zabytki ściśle związane z historią zamku, są to przede wszystkim: elementy kamieniarki okiennej z okresu budowli gotyckiej i renesansowej, kafle z pieców zamkowych z XVII wieku oraz działo oktawa kartauny z „potopu” szwedzkiego. Wystawa etnograficzna „Dawna wieś sandomierska” prezentuje obiekty od XIX wieku po lata 80-te ubiegłego stulecia. Obok eksponatów o tematyce sakralnej, wyeksponowano zabytki w dużej mierze odzwierciedlające podstawowe, rolniczo-hodowlane zajęcia dawnej społeczności wiejskiej oraz dawne rzemiosła: garncarstwo, stolarstwo, ciesielstwo. Do najciekawszej grupy obiektów należy unikatowa kolekcja ludowej sztuki sakralnej z przełomu XIX i XX wieku, wśród licznie zgromadzonych prac rzeźbiarskich wyeksponowano krucyfiksy z wizerunkami ukrzyżowanego Chrystusa, figury Matki Bożej, kapliczki domowe zwieńczone krzyżem, kapliczki przydrożne. Na wystawie prezentującej zabytki związane z historią miasta „Sandomierskie dziedzictwo” warto zwrócić uwagę na odlewy pieczęci miejskich, a wśród nich na XIV-wieczną pieczęć Króla Polski i Miasta Sandomierza, pieczęć sądu ławniczego z 1 poł.XIV wieku oraz na kopię dokumentu lokacyjnego wydanego w kancelarii księcia Leszka Czarnego. Ze Wzgórza Świętojakubskiego (pierwsza lokacja miasta) i Wzgórza Starego Miasta (druga lokacja miasta) pochodzą naczynia ceramiczne codziennego użytku oraz kafle datowane na XIV wiek.

Zamek Królewski w Sandomierzu
ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz
Historia Zamku Królewskiego w Sandomierzu 👑 Rezydencja Królewska
Zwiedzaj wirtualnie
Dzieje zamku sandomierskiego - działo oktawa kartuny z "potopu" szwedzkiego
Sandomierskie dziedzictwo
Korona sandomierska
Kuchnia królewska
Krzemień pasiasty w biżuterii
Sandomierskie dziedzictwo
Lapidarium