Muzeum Dialogu Kultur

Oddział Muzeum Narodowego w Kielcach

Jednym z elementów wystawy Od różnorodności do dialogu jest multimedialny „Trójkąt różnorodności”. Zwiedzający mają możliwość wybrania materiałów dotyczących dialogu polsko-żydowskiego w historii i współcześnie, dziejów islamu i muzułmanów w Polsce, kultury romskiej, tradycji polskich Ormian, czy dotyczących regionu – dziejów ewangelików na Kielecczyźnie lub pradawnych kultur regionu świętokrzyskiego. Poruszane są również takie tematy globalne jak równouprawnienie i emancypacja kobiet, prawa człowieka we współczesnym świecie czy konteksty współczesnych konfliktów etnicznych. Poprzez przybliżenie kulturowej różnorodności świata pokazano, że tożsamość współczesnego człowieka może kształtować się w atmosferze wzajemnego szacunku, a nie wrogości i nienawiści. Wystawa prezentując zróżnicowanie narodowe, etniczne czy religijne na świecie oraz przywołując, zapisane w historii, liczne przykłady międzykulturowej współpracy, podkreśla istotę dialogu na rzecz szacunku dla różnorodności oraz przeciwdziałania dyskryminacji.

Wśród zgromadzonych zabytków na ekspozycji Pradzieje i wczesne średniowiecze Ponidzia i Wiślicy można obejrzeć przedmioty będące unikatami w skali kraju, a świadczące o dalekich kontaktach handlowych społeczności regionu. Należą do nich datowany na okres neolitu miedziany topór z okolic Wiślicy oraz przedmioty wchodzące w skład skarbu brązowego kultury łużyckiej z Witowa. Wystawa Historia motoryzacji w miniaturze prezentująca około 300 modeli powstała z daru pioniera kolekcjonerstwa modeli pojazdów Sławoja Franciszka Gwiazdowskiego. Od sacrum do profanum. Malarstwo i rzeźba w sztuce ludowej to wystawa prezentująca około 400 eksponatów, dorobek blisko 60 artystów z regionu świętokrzyskiego. Na ekspozycję składają się rzeźby wykonane z drewna i gliny oraz obrazy malowane na płótnie, desce i papierze. Ich autorzy, to ludzie, którzy tworzyli z ogromnej potrzeby serca, często mimo braku zrozumienia i doskwierającej biedy.

Muzeum Dialogu KulturKamienica pod Trzema Herbami
Rynek 3, 25-303 Kielce
Jakie są świąteczne zwyczaje w innych krajach?
Historia motoryzacji w miniaturze
Od różnorodności do dialogu
Od różnorodności do dialogu
Pradzieje i wczesne średniowiecze Ponidzia i Wiślicy
Pradzieje i wczesne średniowiecze Ponidzia i Wiślicy
Historia motoryzacji w miniaturze
Historia motoryzacji w miniaturze
Sztuka ludowa
Sztuka ludowa