Pałac Mieroszewskich w Będzinie

Muzeum Zagłębia

Barokowo-klasycystyczny Pałac to osiemnastowieczna, wiejska siedziba szlachecka wybudowana przez Kazimierza Mieroszewskiego. Na wystawie Wnętrza stylowe od XVIII do początku XX wieku można podziwiać dawne meble, a dopełnieniem wyposażenia wnętrz są makaty buczackie, porcelana z Miśni i innych wytwórni europejskich, srebra oraz malarstwo od XVIII do początku XX wieku. Na uwagę zasługują niezwykle dekoracyjne XIX -wieczne piece kaflowe. Najcenniejszą pozostałością po dawnych właścicielach siedziby rodowej są klasycystyczne kominki z początku XIX wieku i malarstwo ścienne z końca wieku XVIII. W Sali Wodzów Antycznych nieznany artysta namalował bohaterów II wojny punickiej. Kolejnym pomieszczeniem, gdzie można podziwiać polichromie jest Sala z Medalionami, w których odtworzono portrety przedstawicieli rodu Mieroszewskich. Na jednej ze ścian znajduje się wizerunek herbu rodowego - Ślepowron. W Sali Turniejowej tematem przedstawień są m.in. sceny bitewne, w tym szarżujących kirasjerów na tle górskiego krajobrazu i konnych jeźdźców. Sala Myśliwska ozdobiona została sześcioma scenami polowań, na jednym z malowideł odnajdziemy dawny widok pałacu. Polichromie w Pałacu Mieroszewskich tworzą unikatowy zespół świeckich, klasycystycznych malowideł w skali województwa śląskiego.

Na pierwszej kondygnacji pałacu można obejrzeć dwie wystawy przybliżające historię ziemi będzińskiej. Ekspozycja etnograficzna Izba zagłębiowska to rekonstrukcja wnętrza chaty z terenu Zagłębia Dąbrowskiego. Wnętrze wypełnione meblami i przedmiotami codziennego użytku dopełniają obrazy z wizerunkami świętych. Ekspozycja archeologiczna W łużyckiej osadzie i średniowiecznym grodzie przedstawia dzieje osadnictwa na Górze Zamkowej od epoki brązu do średniowiecza. Wzrok widza przyciąga naturalnych wymiarów model chaty. Pośród eksponowanych naczyń ceramicznych, biżuterii i innych obiektów pochodzących z wykopalisk archeologicznych wyróżnia się kościana rękojeść noża z XIII wieku w formie figurki duchownego w stylu romańskim. Na wystawie zaaranżowano warsztat szewski, garbarski, ciesielski i kuźnię. Po zwiedzeniu wnętrz muzealnych warto odpocząć w parku przypałacowym, gdzie wśród starodrzewia i kamiennych figur barokowych Bachusa i Flory można zregenerować siły na dalsze wędrówki po pozostałych obiektach Muzeum Zagłębia.

Pałac Mieroszewskich
ul. Gzichowska 15, 42-500 Będzin
Prezentacja obiektów
Zwiedzaj wirtualnie
Sala Medalionów Portretowych na ścianie herb rodziny Mieroszewskich Ślepowron
Sala Złota
Sala Wodzów AntycznychFabius Maximus Verrucosus Cunctator
Sala Myśliwska
Samuel Cygler Pejzaż z południa Francji
Izba zagłębiowska
Wystawa W łużyckiej osadzie i średniowiecznym grodzie
Park - barokowa figura Bachusa