Muzeum Regionalne w Człuchowie

W dawnym zamku krzyżackim prezentowane są zabytki związane z przeszłością Człuchowa i regionu. Wystawę otwiera kopia dokumentu lokacyjnego Człuchowa z 19 czerwca 1348 roku. Znaczną część ekspozycji stanowi muzealna kolekcja broni białej i palnej oraz uzbrojenie ochronne z okresu XVI-XIX wieku. Znajdują się tutaj pistolety skałkowe, kapiszonowe, karabiny i sztucery, kolczuga z XVII wieku, napierśnik z tak zwaną próbą ognia, a także miecze katowskie z XVII i XVIII wieku. Okres pruski w dziejach miasta i regionu reprezentowany jest przez galową sylwetkę mundurową szeregowca piechoty pruskiej oraz mundur wyższego urzędnika pruskiego. Ekspozycję uzupełniają karty pocztowe oraz plany Człuchowa z 1793 i 1929 roku w postaci druków wielkoformatowych. Na wystawie „Badania archeologiczne na człuchowskim wzgórzu zamkowym” zaprezentowano zabytki odkryte głównie w obrębie Zamku Wysokiego: żelazne okucia, podkówki, ostrogi, noże, groty bełtów do kuszy, a także monety od średniowiecza po XVIII wiek. Liczną grupę stanowią również półsurowce i wyroby kościane oraz fragmenty fajek. Wystawa „Pradzieje Ziemi Człuchowskiej” przedstawia najstarsze dzieje regionu i pochodzą głównie z badań archeologicznych nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym w rejonie jezior Krępsko i Szczytno. Wystawa stała „Kultura materialna ziemi człuchowskiej” prezentuje obiekty związane z przygotowywaniem pokarmów, obróbką lnu i wełny, uprawą ziemi, hodowlą zwierząt oraz meble i sprzęty domowe. Uwagę zwracają foremki do zdobienia masła, masielnice, kufry, kołowrotki, skrzynia posagowa. Część wystawy stanowi prezentacja serwet i obrusów zdobionych haftami. Do najcenniejszych eksponatów na wystawie „Sztuka i rzemiosło artystyczne XV-XX wieku” należy: gotycka rzeźba Św. Małgorzaty (najprawdopodobniej z XV wieku) pochodząca z kościoła filialnego w Słupi, przypuszczalnie stanowiąca część ołtarza szafkowego Czterech Dziewic oraz zespół rzeźb barokowych z kościoła w Gwieździnie. Niezwykle interesującym obiektem jest również alzacka szafa, fornirowana i bogato intarsjowana z 1676 roku. Na wystawie jest również prezentowana kolekcja naczyń cynowych z XIX wieku.

Muzeum RegionalneZamek krzyżacki
ul. Kościelna 8, 77-300 Człuchów
Poznaj, by pokochać
Wirtualna rekonstrukcja zamku krzyżackiego w Człuchowie
Z dziejów miasta i regionu
Z dziejów miasta i regionu
Z dziejów miasta i regionu
Z dziejów miasta i regionu
Pradzieje Ziemi Człuchowskiej
Kultura materialna ziemi człuchowskiej
Sztuka i rzemiosło artystyczne XV–XX w.
Sztuka i rzemiosło artystyczne XV–XX w.