Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie

Oddział Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Obiekty muzeum są częścią wsi typu owalnicowego posiadającą unikalny zespół architektury wiejskiej. O jej charakterze decydują okazałe zagrody bogatych chłopów pomorskich ulokowane po obu stronach starej, brukowanej drogi. We wsi znajduje się 150 obiektów szkieletowych i murowanych. Najstarsze z nich pochodzą z XVIII wieku. Z tego powodu Swołowo nazywane jest „Stolicą Krainy w kratę”. Zagrody nr 8, 14 i 15, 39a stanowią obiekty muzealne. W stodole należącej do siedliska pod numerem 26 znajduje się wystawa „Swołowo. Historie (nie)oczywiste” prezentująca historię wsi. Czworoboczna Zagroda Albrechta (nr8) rozbrzmiewa głosami hodowanych tu zwierząt: gęsi pomorskich, kaczek, kur, owiec, koni. Wnętrze i wyposażenie domu mieszkalnego świadczą o majętności jej dawnych właścicieli. Multimedialne i interaktywne wystawy w zabytkowych budynkach, obrazują historię i kulturę wiejską Pomorza Środkowego oraz historię regionu i wsi. Zapoznamy się tu z czasami zasiedlania Ziem Wschodnich i Północnych po II wojnie światowej. Wystawy prezentują tradycje kuchni pomorskiej, browarnictwa, ziołolecznictwa, dawnych rzemiosł: ciesielstwa, tkactwa, stolarstwa. Obejrzeć można również wyposażenie domu chlebowego, dawną remizę i kuźnię, a każda zagroda muzealna ozdobiona jest autentycznymi ogródkami, drzewami owocowymi i małą architekturą.

Muzeum Kultury Ludowej Pomorza
Swołowo 15, 76-206 Słupsk
Kraina w kratę
Zwiedzaj wirtualnie
Zagrodna nr14 z domem chlebowym
Zagrodna nr14 dom zagrodnika
Zagrodna nr14 kuźnia
Zagroda nr15 budynek gospodarczy z lodownią
Zagroda nr15 przesiedlenie ludności na ziemie zachodnie i północne
Zagroda nr15 stodołaWystawa tkactwo na Pomorzu
Zagroda Albrechta nr8 wnętrze domu
Remiza z 1879 roku