Dwór Artusa

Oddział Muzeum Gdańska

Dwór Artusa, który znajduje się naprzeciwko słynnej fontanny Neptuna, jest nazywany salonem dawnego Gdańska. Zgromadzone tu dzieła sztuki nawiązują do legend i mitów zarówno antycznych, jak i średniowiecznych. Tu znajduje się największy piec kaflowy Europy, mierzący 10,62 metrów, składający się z 525 bogato zdobionych reliefowych kafli. Patronem obiektu jest król Artur, legendarny wódz Celtów. Dawni gdańszczanie odwołali się do jego symbolu równości i partnerstwa, czyli Okrągłego Stołu, przy którym zasiadał ze swymi rycerzami. Pierwsza wzmianka o obiekcie pochodzi z 1350 r. Dwór Artusa był kilkakrotnie przebudowywany i pełnił różne funkcje. Był siedzibą bractw mieszczańskich, domem kupieckim, miejscem spotkań elit. Tu odbywały się uczty i zabawy, a od 1530 roku otwarte rozprawy sądowe. Od połowy XVIII wieku do 1932 r. był siedzibą giełdy zbożowej. Poważnie uszkodzony w czasie II wojny światowej budynek odbudowano. Wielką, gotycką halę wypełniono dziełami sztuki fundowanymi przez bractwa Dworu Artusa od XV do XIX w. Zgromadzone w Dworze Artusa dzieła nawiązują do europejskich legend i mitów, historii Rzymu i Biblii, które w swoim przesłaniu nawołują do tolerancji i zgody. Zwiedzający oglądają także kamienicę Nowy Dom Ławy z Sienią Gdańską. Do 1709 r. była ona siedzibą zamożnych rodzin. Na początku XVIII wieku władze miasta kupiły budynek na potrzeby zaplecza rozpraw sądowych przeprowadzanych w Dworze Artusa. Tak powstał Nowy Dom Ławy. W 1901 roku, w czasie gdy głównym zarządzającym Dworem była Gildia Kupiecka, z inicjatywy Rady Miasta i wpływowego członka Gildii Lessera Giełdzińskiego utworzono na parterze tego budynku Sień Gdańską. Miała przypominać o splendorze gdańskiego rzemiosła i pełnić funkcje recepcyjne.

Dwór Artusa
Długi Targ 43-44, 80-831 Gdańsk
Zaproszenie
Zwiedzaj wirtualnie
Wielka Hala - siedziba bractw mieszczańskich, dom kupiecki
Lada piwna (po lewej) przypomina o biesiadnym charakterze Wielkiej Hali
Rzeźba świętego Jerzego zabijającego smoka (1481–1487)
Rzeźba św. Krzysztofa (mistrz Paul, 1542)
W prawym górnym rogu rzeźba patrona Bractwa św. Reinholda (Adriaen Kaffrycz, 1536), kultywującego tradycje rycerskie; po prawej uzbrojenie turniejowe
Wielki Piec kaflowy (1545–1546) to najwyższy piec renesansowy w Europie
Stoczniowy model projektowy gdańskiego wojennego okrętu z 1697 roku - galeon „Mars”
Nowy Dom Ławy z Sienią Gdańską - zaplecze rozpraw sądowych przeprowadzanych w Dworze Artusa