Biały Spichlerz

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

W spichlerzu znajdują się wystawy prezentujące największą na świecie kolekcję prac Stanisława Ignacego Witkiewicza. Na wystawie "Witkacy. Obrazy – rysunki – grafiki + archiwalia" pokazane są prace ze wszystkich okresów twórczości artysty, zwłaszcza pastelowe portrety powstałe w ramach jednoosobowej Firmy Portretowej „S. I. Witkiewicz” działającej w latach 1925-1939. Na wystawie znajduje się ponad 135 prac malarskich, rysunkowych i graficznych oraz rękopisy, maszynopisy, korespondencja i książki (w tym z dedykacjami Witkacego). Wystawa podzielona jest na dwie części. Część pierwsza pokazuje ewolucję twórczości Witkacego, jej działy to: Zakopane, Pierwsze podróże i doświadczenia, W Rosji, W gronie formistów, w świecie Czystej Formy, Rok 1924, Firma portretowa „S.I.Witkiewicz”. Część druga prezentuje dawne prywatne kolekcje dzieł Witkacego, z których pochodzi większość dzieł zgromadzonych w słupskim muzeum. Są to kolekcje: Włodzimierza Nawrockiego, Jana i Janiny Leszczyńskich, Modesty Zwolińskiej, rodziny Głogowskiego oraz Teodora Białynickiego-Biruli. Wzrok przyciąga portret okultysty Bohdana Filipowskiego - "Hinduski", który został ujęty z silnie zaakcentowanymi cechami kobiecymi. Portret Zofii Nawrockiej, żony Włodzimierza (dentysty Witkacego) posiada dedykację: "Tak jak Ty mnie zęby, Ja Tobie rodzinę, ocenisz to wszystko gdy ja całkiem minę. Zęby djabli wezmą, Portrety zostaną i cały interes będzie jedną raną".

"W nawiązaniu do Witkacego od XIX do XXI wieku" to wystawa, która w oparciu o osiemnaście motywów z twórczości oraz biografii Witkacego (pejzaż, martwa natura, portret, autoportret, kompozycja figuralna, scena rodzajowa, akt, animalistyka, pejzaż akwatyczny, rzeźba, tkanina artystyczna, grafika, artyści regionalni, technika i wojsko) porównuje je z identycznymi tematami skomponowanymi lub zaprojektowanymi przez artystów i twórców od XIX wieku do współczesności. Wśród twórców warto wymienić: Jana Matejkę, Władysława Podkowińskiego, Jacka Malczewskiego, Olgę Boznańską, Franciszka Starowieyskiego, Edwarda Dwurnika, Magdalenę Abakanowicz.

"Słupsk. Miasto i ludzie" to wystawa stworzona z myślą o mieszkańcach osadnikach, którzy – z różnych przyczyn – po II wojnie światowej przybyli do Słupska, aby właśnie tutaj, na Pomorzu rozpocząć nowy etap życia. Zajęli domy poprzednich niemieckich mieszkańców, a przynosząc ze sobą elementy kultury swoich rodzinnych stron, dali początek wielobarwnej mozaice kulturowej współczesnego Słupska i regionu. Opowieść o mieście stworzona została poprzez zestawienie dawnych i współczesnych fotografii, które przedstawiają, jakie przemiany zaszły w nim od 1945 roku.

Biały Spichlerz - dawny magazyn wojskowy
Szarych Szeregów 12, 76-200 Słupsk
Jeden z najcenniejszych zabytków budownictwa przemysłowego w Słupsku
Dzień otwarcia
Witkacy. Obrazy – rysunki – grafiki + archiwalia
Stanisław Ignacy Witkiewicz – WitkacyPortret Zofii Nawrockiej (1928)
Witkacy. Obrazy – rysunki – grafiki + archiwalia
Stanisław Ignacy Witkiewicz – WitkacyPortret Bohdana Filipowskiego - "Hinduski" (1928)
Stanisław Ignacy Witkiewicz – WitkacyPortrety Anny Nawrockiej (1925)
"Szkice estetyczne" z dedykacją Witkacego
W nawiązaniu do Witkacego od XIX do XXI wieku
Słupsk. Miasto i ludzie