Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

W skansenie można oglądnąć zabytkową drewnianą architekturę podlaskiej wsi. Odtworzone zostały układy osadnicze występujące w północno-wschodniej Polsce, takie jak: sektor budownictwa leśnego, dworskiego i przysiółek drobnoszlachecki. Przestrzeń uzupełniają obiekty małej architektury: krzyże, kapliczki, studnie. Wśród budynków mieszkalnych i gospodarczych, najbardziej reprezentacyjny to dwór z Bobry Wielkiej, który powstał około 1818 roku. Klasycystyczny, modrzewiowy dwór ziemiański, kryty gontowym dachem naczółkowym, z sześciokolumnowym portykiem, dawniej stanowił ważny ośrodek życia towarzyskiego w regionie. Gośćmi dworu byli Jan Bułhak – nestor polskiej fotografii, Wanda Miłaszewska – autorka licznych książek o dworskim życiu, Tadeusz Korzon – historyk. Z ówczesnymi właścicielami dworu zaprzyjaźnieni byli Jan Stanisławski – malarz, Ignacy Jan Paderewski – polityk i pianista, Eliza Orzeszkowa – pisarka. Ekspozycja prezentuje trzy najbardziej charakterystyczne pomieszczenia dworu wiejskiego z początku XX wieku: jadalnię, salon i kancelarię gospodarza. Pomieszczenia wypełnione są meblami, tkaninami i bibelotami, charakterystycznymi dla wnętrz dworskich. W muzeum zaprezentowano również wnętrze domu wiejskiego z Sokólszczyzny, stylizowane na lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte XX wieku, czyli okres tuż po wprowadzeniu elektryfikacji. Układ pomieszczeń został w nim zorganizowany wokół systemu grzewczego. Na uwagę zasługuje charakterystyczny dla regionu „święty kąt”. Klimat wnętrza tworzą liczne tkaniny – makatki, kilimy i chodniki.

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
ul. Leśna 7, 16-010 Wasilków
Muzealne ABC - Sztuka Ludowa Podlasia
Muzealne ABC - Wnętrza chałup
Chałupa z Grzybowszczyzny Starej
Chałupa z Tymianek Buci
Chałupa z Pieczysk
Chałupa z Dąbrowy-Moczydeł
Dwór z Bobry Wielkiej
Młyn z Bagniuk
Wiatrak z Bogdanek
Chałupa z Jacowlan