Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Siedzibą muzeum jest zespół pałacowy z 2 poł. XIX wieku, w skład którego wchodzi pałac, wozownia, stajnie, oficyna oraz zachowany in situ młyn wodny. Na terenie parku ulokowano ponad 50 obiektów zabytkowego budownictwa wiejskiego z pogranicza Mazowsza i Podlasia. Najciekawsze budynki to kościół z dzwonnicą, wikarówka, dwór szlachecki, wiatrak koźlak, kompletna zagroda drobnoszlachecka i tzw. zakątek białoruski z chatą i stodołą. Oprócz nich, w skansenie zgromadzono chałupy i budynki gospodarcze, lamusy dworskie, kuźnię oraz maneże z unikalnymi konstrukcjami kieratów. Na szczególną uwagę zasługuje wystawa poświęcona historii leczenia zwierząt w Polsce zwana Muzeum Weterynarii, kolekcja ponad 2,5 tys. pisanek z całego świata, czyli Muzeum Pisanek, ogród roślin zdatnych do zażycia lekarskiego, interaktywna wystawa Dzieje rolnictwa w Polsce oraz największa w kraju kolekcja sprawnych technicznie 12 lokomobili parowych, 58 ciągników rolniczych i 64 silników spalinowych.

Pałac hr. Starzeńskich (2 poł. XIX w.)
Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec
Spacerem po Muzeum
Zima w skansenie
Technika rolnicza - zabytkowe ciągniki
Wozownia dworska (2 poł. XIX w.)
Młyn wodny (2 poł. XIX w.)
Chałupa ze wsi Koce-Schaby (2 poł. XIX w.)
Chałupa ze wsi Żery-Czubiki (2 poł. XIX w.)
Dwór ziemiański z Siemion (2 poł. XIX w.)
Dzieje rolnictwa w Polsce
Muzeum Pisanki