Muzeum Okręgowe w Suwałkach

Wystawa archeologiczna „Najstarsze dzieje. Suwalszczyzna i wschodnie Mazury od schyłku epoki lodowej do upadku Jaćwieży” stanowi podróż przez kilkanaście tysięcy lat, które upłynęły od czasu, gdy lodową pustynię na naszych ziemiach zastąpiła tundra, nadająca się do zamieszkania przez zwierzęta i ludzi, poprzez pojawienie się niezwykle interesującej i bogatej kultury Bałtów Zachodnich w epoce żelaza, do schyłku wczesnego średniowiecza, gdy plemię Jaćwingów uległo brutalnemu podbojowi krzyżackiemu. Wystawa „Na dziejowym trakcie” stanowi opowieść o dziejach regionu, miasta oraz związanych z ich historią wydarzeń i ludzi, a rozpoczyna się od ukazania procesu kolonizacji puszcz pojaćwieskich i działalności kamedułów wigierskich, której zwieńczeniem była lokacja Suwałk jako miasta. W dalszej części przedstawiony został „złoty wiek Suwałk” – ich gwałtowny rozwój w wieku XIX, związany z lokalizacją tu siedziby władz wojewódzkich, a także wysiłki mieszkańców mające na celu odzyskanie niepodległości (powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, konspiracje uczniowskie, działalność społeczna i narodowa zapoczątkowana u schyłku XIX wieku). Ukazano wydarzenia związane z I wojną światową oraz konfliktem polsko-litewskim o przynależność Suwalszczyzny (listopad 1918, powstanie sejneńskie, rok 1920). W kolejnej części przedstawione zostały lata międzywojenne, okres okupacji i czas odbudowy. Odrębną wystawę stanowi twórczość i życie artysty Alfreda Wierusza-Kowalskiego. Pośród sprzętów z monachijskiej pracowni malarza zaprezentowano prace z najwcześniejszego okresu twórczości artysty, w tym pejzaże z Suwalszczyzny. Uwagę zwraca Pokłon trzech króli Franciszka Żeniszka z dedykacją: „Mojemu przyjacielowi Alfredowi Wieruszowi-Kowalskiemu”. Najważniejszą częścią wystawy jest prezentacja najlepszych obrazów z różnych okresów twórczości autora. Gabloty z wybranymi archiwaliami, jak: zdjęcie, wizytówka, medal, dyplom uzupełniają wiedzę o losach i osiągnięciach artysty. Inne informacje zostały zilustrowane: szkicownikiem z 1871 roku, drzeworytami reprodukcyjnymi, pocztówkami przedstawiającymi obrazy Wierusza-Kowalskiego oraz zdjęciami rodzinnymi, widokami Suwałk, Warszawy, Monachium.

Muzeum Okręgowe w Suwałkach
ul. T. Kościuszki 81, 16-400 Suwałki
Najstarsze dzieje
Zwiedzaj wirtualnieWystawa Alfreda Wierusza-Kowalskiego
Najstarsze dzieje
Najstarsze dzieje
Na dziejowym trakcie
Na dziejowym trakcie
Na dziejowym trakcie
Wystawa Alfreda Wierusza-Kowalskiego
Wystawa Alfreda Wierusza-Kowalskiego
Wystawa Alfreda Wierusza-Kowalskiego