Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy

Oddział Muzeum Podkarpackiego w Krośnie

Skansen zlokalizowany jest kilka kilometrów na północny-zachód od Jasła. W miejscu w którym powstał Skansen odkryto jedną z pierwszych silnie ufortyfikowanych osad znanych z terenu Polski, która powstała w początkach epoki brązu, ponad 4000 lat temu. W trakcie prac wykopaliskowych odkryto tu ponad 160 tysięcy zabytków, na które składają się naczynia, wyroby z ceramiki, krzemienia i kamienia, kości i rogu, a także brązu i żelaza. Wiele z nich to unikaty, uznawane za wspaniałe dzieła dawnej sztuki i rzemiosła. To także tu odkryto pierwszą w Polsce osadę zakarpackiej kultury Otomani-Füzesabony odznaczającej się wyraźnymi wpływami śródziemnomorskimi, datowaną na okres 1650-1350 p.n.e. Ze względu na rangę tego odkrycia, chronologię oraz wyraźne wpływy południowo-europejskie miejsce to nazwane zostało Karpacką Troją. Po ponad dwóch tysiącach lat od upadku Karpackiej Troi teren ten zasiedlili Słowianie. Wznieśli oni wielki gród o powierzchni 3 hektarów, otoczony monumentalnymi wałami obronnymi, które jeszcze dzisiaj w niektórych partiach sięgają 10 m wysokości. To właśnie owo stanowisko nazywane jest "Wałami Królewskimi". Gród funkcjonował w latach 770-1030 r. n.e. Słowianie pozostawili po sobie kilkadziesiąt tysięcy zabytków, w tym wspaniały skarb srebrny, w skład którego wchodziło okucie pochwy miecza – arcydzieło rzemiosła wczesnośredniowiecznego. Cały kompleks składa się z terenu grodziska oraz parku archeologicznego leżącego u jego podnóża. Na grodzisku zrekonstruowanych zostało ponad 150 m wałów obronnych, 2 bramy prowadzące do grodu (z epoki brązu i wczesnego średniowiecza) oraz 6 chat. Na terenie parku archeologicznego zlokalizowane są rekonstrukcje wioski otomańskiej z początków epoki brązu oraz słowiańskiej z wczesnego średniowiecza. Znajduje się tu także nowoczesny pawilon wystawowy z przestrzenną salą ekspozycyjną, multimedialną salą edukacyjną dla dzieci, przytulną "Salką Małego Odkrywcy" przeznaczoną dla przedszkolaków.

Skansen Archeologiczny Karpacka Troja
Trzcinica 646
Trasa zwiedzania
Trailer filmu Trzcinica Karpacka Troja
Rekonstrukcja wczesnośredniowiecznej bramy i wału palisadowego na grodzisku
Widok na grodzisko z parku archeologicznego
Sala wystawowa, tkanie płótna
Sala wystawowa, uprawa roli
Sektor hodowlany
Sektor hodowlany
Rekonstrukcja osady z epoki brązu
Rekonstrukcja osady z epoki brązu