Muzeum Regionalne w Oleśnie

Wystawa „Dzieje miasta Olesna” składa się z działów tematycznych. Pradzieje ziemi oleskiej - prezentują zabytki kultury materialnej z badań wykopaliskowych prowadzonych na terenie regionu. Są to: garnki, misy, czerpaki, kubki, czarki, przedmioty obrzędowe i ozdoby z brązu i żelaza. Narodziny miasta - w części tej zaprezentowano najstarszy tekst źródłowy o Oleśnie z 1226r., etymologię nazwy „Olesno” i „Rosenberg”, przynależność polityczną Olesna w średniowieczu, kopię płyty nagrobnej legendarnego założyciela miasta księcia Henryka Brodatego, kopię dokumentu lokacyjnego z 1450 roku, herb miasta, dawne oleskie rzemiosło, dzieje oleskich kanoników regularnych, biografię infułata Leopolda Labora oraz historię kościoła św. Michała, Ciała Chrystusowego i sanktuarium św. Anny. Olesno w czasach nowożytnych - przedstawia przynależność polityczną miasta od XVI-XIX wieku, wydarzenia z okresu wojny trzydziestoletniej, powstanie oleskiego bractwa kurkowego, historię dżumy z 1708 roku i wotywnego kościółka św. Rocha, najstarszy plan miasta Wernhera i makietę Olesna wg tego planu, mauzoleum Turka, zmiany administracyjne pod panowaniem pruskim, Wiosnę Ludów w Oleśnie, biografie wybitnych ludzi tej ziemi: Józefa Lompy, Felixa Rendschmidta, Józefa Jeziorowskiego, Jana Nikodema Jaronia, Valeski von Bethusy-Huc, Emanuela Kani, Josefa Steina, Adolfa Weissmanna, Heinricha Wolfa, Bruno Alexandra. Ukazano także dzieje oleskiej gminy ewangelickiej i żydowskiej, przemiany w wyglądzie miasta na przełomie XIX i XX wieku oraz organizacje zawodowe, wyznaniowe, kulturalno-oświatowe, polityczne i ekonomiczne. Czasy najnowsze obejmują I wojnę światową, powstania śląskie, rok 1945 i Olesno w latach 1945-2008. Na wystawie leśno-łowieckiej zobaczyć można okazy wypchanych zwierząt, mapy, szyszki, pędy i siewki drzew oraz eksponaty związane z pracą leśnika.

Muzeum Regionalne w Oleśnie
ul. Jaronia 7, 46-300 Olesno
Archiwa Olesna - Kronika Olesna 1963
Archiwa Olesna - Bohaterskim lotnikom
Pradzieje ziemi oleskiej
Narodziny miasta
Wystawa leśno-łowiecka
Wystawa leśno-łowiecka
Olesno w czasach nowożytnych
Olesno w czasach nowożytnych
Czasy najnowsze
Czasy najnowsze