Muzeum Czynu Powstańczego

Oddział Muzeum Śląska Opolskiego

Lokalizacja Muzeum nie jest przypadkowa – to właśnie Góra św. Anny była rejonem najkrwawszych zmagań zbrojnych III powstania śląskiego w 1921 roku i stała się symbolem walki ludu śląskiego o powrót Śląska do odrodzonej po latach zaborów Polski. Zbiory mają charakter monograficzny i liczą blisko 2,5 tys. eksponatów, dotyczących generalnie powstań śląskich oraz plebiscytu na Górnym Śląsku. Zgromadzono pamiątki po uczestnikach powstań, dokumentując drogę życiową jaką przeszli byli ich uczestnicy. Do wartościowych zbiorów należy zaliczyć sztandary bojowe i kombatanckie oraz pisemne rozkazy wydawane w czasie III Powstania Śląskiego. Ekspozycja, rozmieszczona w salach na parterze budynku przedstawia: historię klasztoru i kalwarii na Górze Św. Anny, opisuje polski ruch narodowy na Śląsku w latach 1848-1918, działalność Towarzystwa Gimnastycznego Sokół na Śląsku, I Powstanie Śląskie, II Powstanie Śląskie i Plebiscyt, III Powstanie Śląskie, przejęcie polskiej części Górnego Śląska w 1922 roku oraz działalność Związku Polaków w Niemczech i Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech. Na ekspozycji zapoznać się można z Panoramą Powstań Śląskich ożywianą piętnastominutowym spektaklem typu światło i dźwięk. Do rotundy, w której znajduje się Panorama wiedzie zaaranżowana w formie dioramy ścieżka historyczno-przyrodnicza prezentująca najcenniejsze zabytki architektury oraz bogactwo przyrody okolic Góry Św. Anny.

Muzeum Czynu Powstańczego
Leśnicka 28, 47-154 Góra Świętej Anny
100 lat Powstań Śląskich
Zwiedzaj wirtualnie
Powstania Śląskie
Powstania Śląskie
Powstania Śląskie
Powstania Śląskie
Powstania Śląskie
Powstania Śląskie
Powstania Śląskie
Powstania Śląskie