Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Budynek ekspozycyjny Warszawska 61

Budynek powstał w 1924 roku według projektu ciechanowskiego architekta Jerzego Korczaka z przeznaczeniem na bank mieszczańsko-rolniczy. W 1984 roku stał się własnością Muzeum i chociaż odbywają się tu liczne koncerty, wykłady, warsztaty i lekcje muzealne pełni on głównie funkcję wystawienniczą. W budynku prezentowane są wystawy stałe dotyczące Ciechanowa i okolic. Od 2016 roku wystawy te są dostosowane także do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku i słuchu w ramach projektu „ Oczy i uszy szeroko zamknięte -wycieczka wielozmysłowa po Muzeum.

Wystawa „Utracony świat. Ślady rodzin żydowskich do 1942 roku” przybliża historie życia, kulturę i zwyczaje narodu żydowskiego mieszkającego w Ciechanowie przez kilka wieków. Wyeksponowano przedmioty użytkowe dnia codziennego i odświętne, charakterystyczne tylko w obrządkach tego narodu. Między innymi zobaczyć można: menory, lampki chanukowej, tałesu, Tory i jadu, balsamiki, kubka kiduszowego i puszki na etrog.

Wystawa „Dawne rzemiosło wsi mazowieckiej w miniaturze z darów Kazimierza Bobińskiego” ukazuje obraz dawnej polskiej wsi, z jej zabudową, warsztatami wiejskich rzemieślników, maszynami, pojazdami i narzędziami. Pokazuje ona przebogatą kulturę materialną polskiej wsi, która odeszła w przeszłość.  Wszystkie narzędzia i maszyny wykonane są w skali 1:10.

Wystawa „Rzeźba ludowa z kolekcji Heleny i Mariana Przedpełskich” prezentuje kolekcję rzeźby ludowej z terenu ziemi zawkrzeńskiej. Rzeźby datowane na początek XIX wieku wykonane zostały przez nieznanych twórców. Pozostałe stanowią dzieło znakomitych rzeźbiarzy tak zwanego ośrodka  Sierpeckiego i  pochodzą z początkowego okresu ich  działalności to jest z lat 30-50.tych XX wieku.

Budynek ekspozycyjny Warszawska
Ciechanów, ul. Warszawska 61
Wystawa stała
Rzeźba ludowa ze zbiorów Heleny i Mariana Przedpełskich
Utracony światŚlady rodzin żydowskich
Utracony światŚlady rodzin żydowskich
Utracony światŚlady rodzin żydowskich
Utracony światŚlady rodzin żydowskich
Dawne rzemiosło wsi mazowieckiej w miniaturze
Dawne rzemiosło wsi mazowieckiej w miniaturze
Rzeźba ludowa ze zbiorów Heleny i Mariana Przedpełskich
Rzeźba ludowa ze zbiorów Heleny i Mariana Przedpełskich