Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

Wystawę „Ostrołęka i Kurpie. Między wątkiem historii a osnową życia” tworzą archiwalia i przedmioty związane z mieszkańcami Ostrołęki oraz Kurpiami, fragmenty poezji o Ostrołęce autorstwa Izraela Szterna oraz treści w multimediach. Wystawa nie przenosi zwiedzającego w dawny świat. Wręcz przeciwnie. Zwiedzający nie traci kontaktu ze współczesnością, jest jej udziałem, twórcą, ma świadomość własnego czasu. Pierwsza część ekspozycji – „W lustrze uliczek” – ukazuje fotograficzny portret mieszkańców Ostrołęki podczas dnia świątecznego. Poprzez fotografie poznajemy ludzi podczas prowincjonalnej fiesty. Pozują do fotografii w atelierowych wnętrzach miejscowych fotografów. W kolejnej przestrzeni wystawy, zatytułowanej „Szepty codzienności” poruszono zagadnienie realiów życia ostrołęczan. Największy procent mieszkańców stanowili rzemieślnicy, następnie sklepikarze, rolnicy, inteligencja zaś stanowiła niewielki ich odsetek. Sala „Wycinanka kurpiowska” prezentuje jedną z najbardziej znanych i rozpoznawalnych dziedzin sztuki Kurpiów. Ukazuje początki wycinankarstwa oraz najstarsze jego formy (wycinanki, które funkcjonowały w oryginalnym wnętrzu – na ścianach izby – i były wyrazem upodobań estetycznych mieszkańców wsi). Najcenniejsze obiekty pochodzą z lat trzydziestych XX wieku. Prezentuje dokonania indywidualne twórców (charakterystyczne dla nich ornamenty i rozwiązania kompozycyjne). Wśród wycinanek dominują dwie podstawowe formy: leluje i gwiazdy – nazywane też kołami. Na sali „Stanisław Skolimowski. Nierzeczywiste” prezentowane są prace malarskie Stanisława Skolimowskiego związanego z Ostrołęką od 1963 roku. Wystawie obrazów towarzyszą ekfrazy autorstwa Karola Samsela. Uzupełniają ją również artefakty związane z malarzem. Prace eksponowane w „Galerii sztuki polskiej pierwszej połowy XX wieku” przedstawiają najważniejsze tendencje sztuki polskiej tego okresu. Możemy zapoznać się również ze stylistyką Młodej Polski, reprezentowaną przez krakowską szkołę pejzażu oraz środowisko rzeźby. Wystawa prezentuje prace artystów związanych z Akademią Sztuk Pięknych, następnie te, oddające tendencje awangardowe (głównie ukazane pracami artystów związanych z grupą formistów i w mniejszym stopniu awangardy krakowskiej lat 30. XX wieku) oraz tendencje klasycyzujące, silnie obecne w sztuce dwudziestolecia międzywojennego, a związane głównie z przedstawicielami Stowarzyszenia Artystów Polskich Rytm.

Przy ul. Warszawskiej 2a w Ostrołęce znajduje się Pomnik Mauzoleum żołnierzy poległych w bitwie pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku. Na terenie obiektu znajdują się multimedialne wystawy, kolekcja miniaturowej armii oraz skansen artylerii Królestwa Polskiego zawierający repliki armat i jednorogów według wzoru z 1805 roku, a także kopię wyrzutni Bema. Podczas zwiedzania Pomnika Mauzoleum można oddać hołd powstańcom, których prochy spoczywają w sarkofagu. Mauzoleum i jego wnętrze zostało pieczołowicie odtworzone według dawnego projektu Borysa von Zinserlinga i Romualda Zerycha.

Muzeum Kultury Kurpiowskiej
Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 8
Lekcja muzealna "Wycinanka kurpiowska"
Pomnik Mauzoleum żołnierzy poległych w bitwie pod Ostrołęką
„Ostrołęka i Kurpie. Między wątkiem historii a osnową życia”
„Ostrołęka i Kurpie. Między wątkiem historii a osnową życia”
„Stanisław Skolimowski. Nierzeczywiste” prace malarskie Stanisława Skolimowskiego
„Wycinanka kurpiowska”
„Wycinanka kurpiowska”
„Galeria sztuki polskiej pierwszej połowy XX wieku”
„Galeria sztuki polskiej pierwszej połowy XX wieku”
Karol Malankiewicz "Bitwa pod Ostrołęką dnia 26 maja 1831 roku" (1838) - Sala „Twórczość żołnierzy powstania listopadowego na Wielkiej Emigracji”