Muzeum Geologiczne w Warszawie

Miejsce przenoszące nas do innych czasów. W Muzeum prezentowane są doskonale zrekonstruowane szkielety czwartorzędowych ssaków: niedźwiedzia jaskiniowego, mamuta wielkiego i nosorożca włochatego, będących przedstawicielami epoki lodowcowej. Poznamy budowę geologiczną Polski, zobaczymy wspaniały zbiór skamieniałości (roślin i zwierząt), skał (magmowych, osadowych i metamorficznych) oraz minerałów. Muzeum posiada również miniwystawę meteorytów.

Wystawa "Materia Ziemi" prezentuje prawie 550 minerałów i skał z całego świata, które tworzą litosferę - zewnętrzną powłokę naszej planety. Na wystawie zamieszczono podstawowe informacje o minerałach: opisano układy krystalograficzne i najważniejsze właściwości mające znaczenia dla ich rozpoznawania. Omówione zostały poszczególne gromady (klasy) minerałów należące do systematyki opartej na składzie chemicznym: pierwiastki rodzime, siarczki, halogenki, tlenki i wodorotlenki, węglany, siarczany, borany i fosforany, krzemiany i grupa kwarcu.

Wystawa "Skamieniały świat" pokazuje zachowane do naszych czasów szczątki dawnych roślin i zwierząt, a także ślady ich działalności życiowej. Proces przechodzenia żywego organizmu w skamieniałość zwany jest fosylizacją i może trwać miliony lat. Na wystawie zaprezentowano grupy zwierząt, które mają duże znaczenie z geologicznego punktu widzenia. Są to: gąbki, koralowce, mięczaki takie jak małże, ślimaki, tentakulity oraz głowonogi, stawonogi, mszywioły, ramienionogi, szkarłupnie, graptolity. Ekspozycja liczy prawie 700 okazów zebranych z całego świata.

Wystawa „Surowce mineralne Polski” prezentuje bogactwa naturalne naszego kraju, podzielone na cztery główne kategorie: surowce energetyczne, chemiczne, skalne i metaliczne. Ekspozycja przedstawia genezę złóż, rejony ich występowania, metody wydobycia kopalin użytecznych oraz ich znaczenie.

Wystawa w głównej sali przedstawia geologiczną historię obszaru Polski, od archaiku poczynając, a na czasach prawie współczesnych kończąc. Ekspozycja prezentuje ogólne informacje o każdej erze i okresie, typowe skamieniałości oraz skały i minerały występujące w Polsce z podziałem na konkretne regiony. Bardzo efektownymi eksponatami są szkielety czwartorzędowych ssaków, modele dilofozaura oraz dewońskich tetrapodów, tropy dinozaurów oraz pnie drzew z karbonu i neogenu.

Muzeum Geologiczne w Warszawie
Warszawa, ul.Rakowiecka 4
Dzieciom się podoba ...
Jakie skarby kryje nasza planeta?
JeżowiecSkamieniały świat
TrylobitSkamieniały świat
Szkielety czwartorzędowych ssakówHistoria geologiczna Polski
Pierwsze czworonogiHistoria geologiczna Polski
Magmatyzm - kryształ ortoklazu
Materia Ziemi - ametyst
Materia Ziemi - wanadynit
Metamorfizm - gnejs ołówkowy