Muzeum Nikifora w Krynicy

Oddział Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

W samym centrum uzdrowiska, w willi "Romanówka" znajduje się wystawa z najbardziej znanymi i najważniejszymi pracami niezwykłego malarza naiwnego, przedstawiciela prymitywizmu Nikifora Krynickiego (Epifaniusza Drowniaka). Twórczość Nikifora układa się w charakterystyczne cykle tematyczne. Za najcenniejsze pod względem artystycznym uznawane są obrazy z lat 20. i 30. XX wieku, przedstawia­jące pejzaże beskidzkie ze stacyjkami. Poszczególne prace przedstawiają stacje kolejowe wzdłuż linii Krynica-Tarnów, i dalej na wschód, w kierunku Lwowa. Inne wyśmienite cykle obra­zów to urzędy i fabryki dolarów, krynickie wille i pensjonaty, cerkwie, kościoły i synagogi, wnę­trza kuchni, święci, portrety kuracjuszy i przyjaciół, sceny wojskowe. Do bardzo interesujących dzieł należą też autoportrety, na których Nikifor przedstawia siebie jako artystę przy pracy, często pod koloro­wym parasolem, eleganckiego mężczyznę w czarnym garniturze lub nawet jako świętego albo biskupa. Na autoportretach Nikifor zawsze jest kimś niezwykłym, ważniejszym od innych ludzi z racji pełnienia w społeczeństwie szczególnej roli artysty-malarza. Szacuje się, że artysta namalował kilkadziesiąt tysięcy obrazów, z których większość uległa zniszczeniu. Część dokumentacyjną wystawy stanowią pamiątki po Nikiforze, publikacje poświęcone malarzowi oraz jego fotografie.

Muzeum NikiforaWilla „Romanówka”
Krynica-Zdrój,Bulwary Dietla 19
Krótka przechadzka po odnowionej ekspozycji
Wystawa prac Nikifora
„NIKIFOR MALARZ-NIKIFOR ARTYSTA”
Farby i rzeczy osobiste
Autoportrety
Plakaty do wystaw
Archiwalne zdjęcia Artysty
Galeria obrazów
"Warsztat" jesieni życia
Kapelusze, laska, serdak i walizki Nikifora