Muzeum Ziemi Wschowskiej

Muzeum udostępnia zbiory w dwóch niedalekich od siebie lokalizacjach: w dawnej rezydencji jezuickiej (pl. Farny 3) i w barokowych kamieniczkach (pl. Zamkowy 2). W rezydencji jezuickiej prezentowane są pamiątki związane z przeszłością regionu w zakresie archeologii, rzemiosła, historii i historii sztuki. Do wiodących kolekcji należą zabytki związane z kulturą protestancką i bogate zbiory wyrobów z cyny pochodzące z pracowni dolnośląskich, datowane na okres od końca XVII do przełomu XIX/XX wieku. Wystawy stałe: Rzemiosło artystyczne i użytkowe – kultura materialna Wschowy i ziemi wschowskiej od średniowiecza do XIX wieku; Z Bożą Pomocą! – bitwa pod Wschową 1706 – oblicza wielkiej wojny północnej (wystawa traktuje o słynnej bitwie stoczonej na przedpolach Wschowy, opisywanej jako jedna z najświetniejszych wiktorii armii szwedzkiej w dziejach, skutkującej m.in. zmianą układu sił politycznych w Polsce i w całym basenie Morza Bałtyckiego); Na wierność Rzeczypospolitej – królewskie miasto Wschowa – jego rozwój i znaczenie w dziejach państwa polskiego (obok monarszych portretów i licznych przywilejów wystawionych na rzecz miasta, wystawę tworzy multimedialna makieta ukazująca stan zabudowy Wschowy w drugiej połowie XVIII wieku); Klejnot w koronie – Wschowa w czasach saskich (miasto, jako centrum życia politycznego w okresie panowania królów z dynastii Wettinów).

W barokowych kamieniczkach mieszczą się wystawy: Soli Deo Gloria – protestanckie dziedzictwo kulturowe ziemi wschowskiej (ekspozycję tworzą przedmioty pochodzące z dawnych kościołów ewangelickich, w tym elementy wyposażenia, a także portrety trumienne, tablice epitafijne i tarcze herbowe miejscowej szlachty dysydenckiej. Prezentowane są także rzeźbione elementy ołtarza i ambony z kościoła „Żłóbka Chrystusa”, barokowe epitafia wschowskich mieszczan, polichromowane tablice fundacyjne) oraz Czas przez nikogo niezłapany – wystawa kolekcji dzieł Eugeniusza Geta Stankiewicza.

Muzeum Ziemi Wschowskiejrezydencja jezuicka
pl. Farny 3, 67-400 Wschowa
Tajemnice Muzeum
Znaczki Turystyczne
Rzemiosło artystyczne i użytkowe – kultura materialna Wschowy i ziemi wschowskiej od średniowiecza do XIX wieku
Stoisko multimedialne Wiatrak – historia wschowskiego młynarstwa
Z bożą pomocą! – bitwa pod Wschową 1706 – oblicza wielkiej wojny północnej
Fragment multimedialnej makiety ukazującej stan zabudowy Wschowy w drugiej połowie XVIII wieku
Klejnot w koronie – Wschowa w czasach saskich
Czas przez nikogo niezłapany – wystawa kolekcji dzieł Eugeniusza Geta Stankiewiczabarokowe kamieniczki (plac Zamkowy 2)
Soli Deo Gloria – protestanckie dziedzictwo kulturowe ziemi wschowskiejbarokowe kamieniczki (plac Zamkowy 2)