Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

Muzeum na przestrzeni niemal 100 lat swojej działalności zgromadziło ponad 17 tysięcy eksponatów. Na czoło wysuwają się dwie nowocześnie zrealizowane wystawy stałe, które powstały w 2020 roku. Pierwsza zatytułowana „Dziedzictwo i współczesność. Zielona Góra – region lubuski” ukazuje skomplikowane dzieje regionu poprzez różnorodne zabytki oraz prezentacje multimedialne wciągające widza w interakcje i angażujące jego emocje. Ekspozycja obejmuje okres od X wieku do czasów współczesnych, tworząc w sześciu modułach spójną opowieść o dziejach tych ziem. Uwzględnia też niepodejmowane dotychczas zagadnienie osadnictwa na Środkowym Nadodrzu po 1945 roku. Druga wystawa stała "Galeria Złotego Grona. Kolekcja sztuki polskiej XX wieku" zawiera wybrane dzieła sztuki współczesnej bogatych zbiorów gromadzonych w Muzeum od końca lat 50. ubiegłego stulecia a ż do chwili obecnej. Trzon tej ekspozycji stanowią prace uczestników legendarnych ogólnopolskich wystaw i sympozjów Złotego Grona, które odbywały się w Zielonej Górze cyklicznie w latach 1963-1981. Integralną częścią działu jest Galeria Nowy Wiek prezentująca w formie wystaw czasowych aktualne zjawiska w sztukach wizualnych. Na uwagę zasługuje również późnorenesansowy portal z 1596 roku, reprezentatywny przykład śląskiej architektury szlacheckiej zawierający wpływy niderlandzkie i włoskie. Wyeksponowany w otwartej przestrzeni obiekt stał się łącznikiem między historią Ziemi Lubuskiej a jej współczesnością. W starej części Muzeum Ziemi Lubuskiej podziwiać można inne starannie zaaranżowane ekspozycje stałe: Muzeum Wina (jedyna tego typu wystawa w Polsce), Galerię Śląskiej Sztuki Sakralnej (doby gotyku i baroku), Salę Zegarową, Muzeum Dawnych Tortur, Galerię Witraży Marii Powalisz-Bardońskiej, Galerię Mariana Kruczka, Wieżę asymetryczna Kajetana Sosnowskiego, Galerię Tadeusza Kuntzego, a także Winiarenkę Mieszczańską.

Muzeum Ziemi Lubuskiej
al. Niepodległości 15, 65-048 Zielona Góra
Rozbudowa i modernizacja Muzeum
Poznajemy naszą historię