Muzeum Miejskie w Nowej Soli

Muzeum udostępnia zbiory na kilku wystawach stałych – Wnętrza mieszczańskie, Militaria, Nowa Sól – powstanie, lokacja, rozwój, Przyroda Doliny Odry. Wystawa Militaria ukazuje ewolucję uzbrojenia i umundurowania od czasów średniowiecza do końca XX w.: broń biała (szable, szpady, pałasze, bagnety z XVII - XX w.), broń drzewcowa (halabardy, piki, berdysze, topory bojowe z XVII - XIX w.), broń palna (karabiny skałkowe z XVIII w, karabiny i pistolety kapiszonowe z XIX w., karabiny odtylcowe z połowy XIX i początku XX w.), broń artyleryjska (armata z końca XVIII w., moździerz z końca XIX w.). Kolekcję broni uzupełniają elementy ekwipunku i umundurowania żołnierskiego z XVII - XX w.: zbroje turniejowe z XVI w. (kopie XIX-wieczne), ekwipunek armii niemieckiej z okresu I i II wojny światowej, mundury Wojska Polskiego z lat 50. i 80. XX w. Wystawa Wnętrza mieszczańskie pokazuje jak mieszkano dawniej, jakich czynności, dziś już nie wykonywanych, wymagało prowadzenie domu, czemu służyły przedmioty i naczynia dawniej pospolite, a dziś rzadko spotykane. Znajdują się tam także dawne meble, sprzęt oświetleniowy, zastawa stołowa, przybory kuchenne i stroje. Na wystawę składają się trzy pomieszczenia: salonik pani domu, jadalnia i gabinet pana domu. Wystawa Przyroda Doliny Odry prezentuje głównie przyrodę nadodrzańską, regionalną, a także dawne zbiory przyrodnicze z przedwojennego Muzeum. Znajdują się tu skały, minerały i skamieniałości, muszle popularnych gatunków ślimaków lądowych i wodnych, setki owadów w gablotach, zwierzęta nadodrzańskich łąk, lasów, wód i podwórek, ręcznie malowane miedzioryty zwierząt z początku XIX wieku, karty zielnikowe i fotografie przyrodnicze. Wprowadzeniem do wystawy Nowa Sól – powstanie, lokacja, rozwój jest plan miasta Neusalz autorstwa Juliusa Springera, datowany na lata 1743-1753, pokazujący zabudowę osady, która istniała w momencie nadania jej praw miejskich (1743). Na wystawie przedstawiono historię wielkich zakładów przemysłowych, które niemal do ostatnich lat XX wieku określały charakter miasta. Historia manufaktury, a później fabryki nici „Gruschwitz Textilwerke A.G.” (Fabryka Nici Odra, której makieta jest jednym z elementów wystawy) oraz nowosolskich hut i odlewni: „Paulinenhutte” (odlewnia, później Fabryka Kotłów „Fakot”, reprezentowana przez niewielką, zabytkową dioramę z widokiem zakładu i nowosolski piecyk-kozę) oraz „Eisenhütten und Emaillierwerk” (Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne „Dozamet”). Ważną gałęzią gospodarki miasta była stocznia i port rzeczny. Na podstawie dobrze udokumentowanych materiałem ikonograficznym w postaci archiwalnych fotografii, rysunków i widoków na kartkach pocztowych powstała współczesna makieta portu i modele XVIII i XIX-wiecznego nowosolskiego taboru rzecznego. Wśród zbiorów muzealnych znajduje się model protestanckiego kościoła św. Trójcy (obecnie p.w. św. Antoniego) i mechanizm zegara wieżowego z tegoż kościoła.

Muzeum Miejskie w Nowej Soli
ul. Muzealna 20, Nowa Sól 67-100
Zabytki Nowej Soli - Muzeum Miejskie
Militaria
Militaria - mundury Wojska Polskiego z lat 50. i 80. XX w.
Wnętrza mieszczańskie
Wnętrza mieszczańskie
Przyroda doliny Odry
Przyroda doliny Odry
Nowa Sól - powstanie miasta
Nowa Sól - powstanie miasta