Wieżyczka Wschodnia

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej

Wieżyczkę zbudowaną w połowie XVII wieku zdobią zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz bogate dekoracje sgraffitowe. Szczególnie interesujące są te wewnętrzne, umieszczone pod kopułą wieżyczki. Zostały one wykonane w formie czterech medalionów otoczonych motywami roślinnymi przedstawiającymi orły radziwiłłowskie z książęcymi mitrami na głowach i umieszczonymi na piersiach niewielkimi kartuszami z herbem radziwiłłowskim „Trąby”.

Na wystawie „Archeologia na bialskim zamku” prezentowane są zabytki archeologiczne pochodzące zarówno z przypadkowych odkryć, jak i systematycznych badań wykopaliskowych, które prowadzone były na terenie zespołu zamkowego. Pochodzą one już z okresu starszej i średniej epoki kamienia. Badania potwierdziły, że na terenie późniejszego zamku w okresie od XII do V wieku p.n.e. swoją osadę założyła ludność kultury łużyckiej. Jej relikty zostały znalezione w okolicach baszty zamkowej i na terenie dziedzińca, w tym fragment toporka kamiennego i krzemiennych narzędzi. Fragmenty naczyń glinianych, przedmiotów kościanych, nożyków żelaznych i przęślików glinianych pochodzą ze średniowiecza (IX-XVw.) i są związane z pojawieniem się plemion słowiańskich. Z okresu późnośredniowiecznego i nowożytnego pochodzi największa ilość eksponatów. Są to monety, ozdobne gwoździe zdobiące zamkowe karoce, aplikacje, pierścionki, plomby kupieckie, potłuczone naczynia szklane, ozdobne muszle małży, a nawet fragmenty wachlarzy. Nie mogło również zabraknąć wyrobów wykonanych z kamienia, ceramiki, fragmentów porcelany i fajansu, bogato zdobionych w sceny rodzajowe płytek typu „Delfty”, czy ozdobnych kafli.

Wieżyczka Wschodnia
Warszawska 12, 21-500 Biała Podlaska
Archeologia na bialskim zamku: Czasy przedradziwiłłowskie od paleolitu...
Archeologia na bialskim zamku: Skarby działu archeologii
Sgraffito w kopule Wieżyczki wschodniej
Narzędzia z krzemienia
Przedmioty kościane, nożyki żelazne i przęśliki gliniane
Ozdobne gwoździe zdobiące zamkowe karoce
Ceramika
Kafle ozdobne
Ozdobne aplikacje
Zbiór monet