Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie

"Skarby przyrody" obejmują eksponaty z zakresu: geologii, paleontologii, botaniki i zoologii. Wiele z nich to prawdziwe rzadkości, zasługujące na miano „osobliwości przyrodniczych”. Ekspozycja podzielona jest na cztery segmenty. W części „Skarbiec przyrody” prezentowana jest flora i fauna siedlisk stepowych (kserotermicznych). Część ekspozycji „Na jeziorze, pośród torfowisk, w lesie …” ilustruje bogactwo fauny i flory wielu siedlisk przyrodniczych, w tym obszarów bagiennych i torfowisk węglanowych. Jednym z najciekawszych gatunków fauny jest żółw błotny, którego największa populacja znajduje się w Rezerwacie Żółwie Błota na terenie Sobiborskiego Parku Krajobrazowego. „Gabinet osobliwości” to fragment wystawy przedstawiający miejsce pracy naukowca, kolekcjonera przyrodnika, zbieracza osobliwości. Jednym z najstarszych eksponatów jest niedźwiedź brunatny, który prawdopodobnie został upolowany w chełmskich lasach w 1904 roku. Ekspozycję geologiczną „Skamieniały świat” rozpoczynają najstarsze skały, występujące na tym terenie na głębokości 5 kilometrów. Z okresu prekambryjskiego pochodzą granitoidy, natomiast z ery paleozoicznej – osady węglowe.

Wystawa "Powrót do przeszłości. Dzieje i tradycje kultury regionu chełmskiego" prezentuje zabytki archeologiczne i etnograficzne pogrupowano tematycznie. Zbieractwo, myślistwo i rybołówstwo - zgromadzono tu najstarsze narzędzia od okresu mezolitu po współczesne, służące jeszcze do niedawna przy zdobywaniu pożywienia. Uprawa roli – ta część wystawy zapoznaje ze sposobem uprawiania roli w czasach pierwszych rolników osiadłych nad Bugiem, aż po czasy przełomu XIX i XX w. Garncarstwo - zaprezentowano tu najstarsze naczynia poczynając od IV tysiąclecia p.n.e po współczesne, pochodzące z ośrodków garncarskich w Pawłowie, Putnowicach, Wojsławicach. Przetwórstwo żywności – pokazane zostały sprzęty i naczynia do obróbki żywności w ramach gospodarstwa domowego. Wnętrza domów – ta części wystawy ukazuje wnętrze dawnej izby przystrojonej świątecznie pająkami, wycinankami, kolorowymi kwiatami z bibułki zdobiącymi „święte” obrazy.

Muzeum Ziemi ChełmskiejZielona Witryna
ul. Lubelska 57, 22-100 Chełm
Sztuka i kultura Indii
Z historią pod rękę ulicą Lubelską w Chełmie
Skarby przyrody (Lubelska 57)
Skarby przyrody (Lubelska 57)
Skarby przyrody (Lubelska 57)
Skarby przyrody (Lubelska 57)
Powrót do przeszłości. Dzieje i tradycje kultury regionu chełmskiego - Uprawa roli (Lubelska 56A)
Powrót do przeszłości. Dzieje i tradycje kultury regionu chełmskiego - Garncarstwo (Lubelska 56A)
Powrót do przeszłości. Dzieje i tradycje kultury regionu chełmskiego - Przetwórstwo żywności(Lubelska 56A)
Powrót do przeszłości. Dzieje i tradycje kultury regionu chełmskiego - Wnętrza domów(Lubelska 56A)