Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Wspaniale zachowana rezydencja magnacka wybudowana w latach 40. XVIII wieku. Zachowane w dużym stopniu oryginalne wyposażenie i archiwalne fotografie pozwoliły na niemal dokładną rekonstrukcję wystroju z przełomu XIX i XX wieku. Wnętrza pałacu sprawiają wrażenie zamieszkałego. Obok znajduje się kaplica wzniesiona w latach 1904–1909, wzorowana na kaplicy wersalskiej, a przy niej udostępniona została ekspozycja „Ksiądz Stefan Wyszyński w Kozłówce 1940–1941”. W powozowni znajdują się XIX- i XX-wieczne pojazdy konne z Muzeum Zamku w Łańcucie, a także liczne i atrakcyjne akcesoria podróżne. W dawnej wozowni urządzona została galeria sztuki socrealizmu, ostrzegająca przed zagrożeniem, jakim jest każdy system totalitarny, a jej swoistym dopełnieniem są stojące na zewnątrz zdemontowane pomniki.

Swoją największą świetność rezydencja zyskała dzięki Konstantemu Zamoyskiemu, który zamieszkał w Kozłówce wraz z żoną w 1870 roku. Młoda para rozbudowała rezydencję oraz przystosowała ją do wygodnego życia. Kolekcjonerska pasja hrabiego Konstantego zaowocowała bogatym wyposażeniem. Kolejni właściciele nieznacznie uzupełniali kolekcję. Spokojne życie w Kozłówce przerwał wybuch II wojny światowej. W czasie okupacji hitlerowskiej dobra kozłowieckie pozostały w rękach Zamoyskich. W 1944 roku w obawie przed zbliżającym się frontem wschodnim, ostatnia właścicielka – Jadwiga Zamoyska wywiozła do Warszawy część najcenniejszych zbiorów, które zaginęły podczas powstania warszawskiego. Sam zespół pałacowy w Kozłówce nie został zniszczony. We wrześniu 1944 roku majątek znacjonalizowano, a w pałacu utworzono muzeum, pierwsze na ziemiach wyzwolonych spod okupacji hitlerowskiej.

Muzeum Zamoyskich
Kozłówka 3, 21-132 Kamionka
Nowe, piękne przestrzenie
Zwiedzaj wirtualnie
Klatka schodowa
Sypialnia Hrabiny
Salon Czerwony
Salon Biały
Biblioteka
Kaplica
Galeria socrealizmu
Ogród