Muzeum Wsi Lubelskiej

To jedno z największych muzeów skansenowskich w Polsce, tworzone od 1960 r. i budowane w dzielnicy Lublina Sławin od 1975 r. Na wysoczyźnie i w dolinie Czechówki, na terenie oddającym morfologiczne zróżnicowanie poszczególnych subregionów Lubelszczyzny, rozlokowane są trzy muzealne wsie - Wyżyna Lubelska, Roztocze i Biłgorajskie, zaś dwie, Nadbuże i Podlasie czekają na realizację. Obraz dawnego życia codziennego w regionie tworzą zagrody chłopskie z ekspozycją na lata 1881-1939, muzealne miasteczko targowe z lat 30. XX w. oraz dwór ziemiański z wnętrzami zaaranżowanymi na rok 1939. Przebogata kolekcja architektoniczna z obiektami z lat 1686-1938 wkomponowana jest w zróżnicowany pejzaż przyrodniczy i kulturowy. To pola uprawne, łąki, ogrody, gościńce, wąwozy i laski dzielące poszczególne sektory, rynek miasteczka oraz zbiornik wodny odgrywający dla zabudowy nadwiślańskiego przysiółka rolę Wisły. Goście mogą spacerować w tym rustykalnym pejzażu, zwiedzać wystawy czy wręcz studiować dawną codzienność – każdy znajdzie tu coś dla siebie. W skansenie postawiono i wyposażono - w sumie, kilkunastoma tysiącami zabytków - ekspozycje gospodarstw domowych i rolnych, kuźnie, olejarnię, wiatrak, sklep wiejski, a w miasteczku sklepy żelazny i kolonialno-galanteryjny, jatki, zakład fryzjerski, cholewkarski, masarnię, kołodziejnię, warsztat szewski, pracownię malarza szyldów, restaurację, piwiarnię. Dom miasteczkowego burmistrza, agencja pocztowa i areszt gminy reprezentują tu prowincjonalne oblicze państwowości II Rzeczypospolitej. Większość z tych ekspozycji nawiązuje do historii konkretnych historycznych rodzin: Książków, Okapów, Jaworskich i dziesiątków innych, właścicieli gospodarstw i odwzorowanych warsztatów ich pracy. Wielokulturowość dawnej Lubelszczyzny wyrażają dwie świątynie, obie w kulcie. W zespole ekspozycji parafii rzymskokatolickiej jest kościół translokowany z Matczyna, a w sektorze Roztocze cerkiew greckokatolicka przeniesiona z Tarnoszyna. Zaś w miasteczku prowincjonalnym są ekspozycje mieszkań i warsztatów pracy ludności żydowskiej. To Muzeum zaopatrzone przez naturę i muzealników w zwierzęta wolno żyjące i udomowione, skansen z krajobrazem kulturowym malowniczym i rzetelnym, zachęcający publiczność do nieustannego odkrywania związków między ekspozycjami i aranżacją ich kulturowego otoczenia. Bywając tu możemy raz po raz stać się także uczestnikiem muzeum wydarzeń-scenek z epoki, dorocznych prac gospodarczych, inscenizacji ludowej obrzędowości albo obchodów świąt religijnych i narodowych.

Muzeum Wsi Lubelskiej
al. Warszawska 96, 20-824 Lublin
Nie spać, zwiedzać!😉…
Dwór z Żyrzyna
Miasteczko Prowincjonalne Europy środkowej
Miasteczko Prowincjonalne Europy środkowej
Powiśle
Roztocze, Cerkiew z Tarnoszyna
Roztocze, Zagroda z Teodorowki
Wyżyna Lubelska, Wiatrak z Zygmuntowa
Wyżyna Lubelska, Studnia z Błażka