Muzeum Wsi Lubelskiej

Na terenie oddającym zróżnicowanie poszczególnych subregionów Lubelszczyzny, rozlokowane są trzy muzealne wsie - Wyżyna Lubelska, Roztocze i Biłgorajskie. Obraz dawnego życia codziennego w regionie tworzą zagrody chłopskie z lat 1881-1939, muzealne miasteczko targowe z lat 30. XX wieku oraz dwór ziemiański z wnętrzami zaaranżowanymi na rok 1939. Przebogata kolekcja architektoniczna z obiektami z lat 1686-1938 wkomponowana jest w zróżnicowany pejzaż przyrodniczy i kulturowy. To pola uprawne, łąki, ogrody, gościńce, wąwozy i laski dzielące poszczególne sektory, rynek miasteczka oraz zbiornik wodny odgrywający rolę Wisły. W skansenie postawiono i wyposażono - w sumie, kilkunastoma tysiącami zabytków - ekspozycje gospodarstw domowych i rolnych, kuźnie, olejarnię, wiatrak, sklep wiejski, a w miasteczku sklepy żelazny i kolonialno-galanteryjny, jatki, zakład fryzjerski, cholewkarski, masarnię, kołodziejnię, warsztat szewski, pracownię malarza szyldów, restaurację, piwiarnię. Dom miasteczkowego burmistrza, agencja pocztowa i areszt gminy reprezentują tu prowincjonalne oblicze państwowości II Rzeczypospolitej. Większość z tych ekspozycji nawiązuje do historii konkretnych historycznych rodzin: Książków, Okapów, Jaworskich i dziesiątków innych, właścicieli gospodarstw i odwzorowanych warsztatów ich pracy. Wielokulturowość dawnej Lubelszczyzny wyrażają dwie świątynie. W zespole ekspozycji parafii rzymskokatolickiej jest kościół translokowany z Matczyna, a w sektorze Roztocze cerkiew greckokatolicka przeniesiona z Tarnoszyna. W miasteczku prowincjonalnym są ekspozycje mieszkań i warsztatów pracy ludności żydowskiej.

Muzeum Wsi Lubelskiej
al. Warszawska 96, 20-824 Lublin
Film: Zagroda z Brzezin
Zwiedzaj wirtualnie
Dwór z Żyrzyna
Miasteczko Prowincjonalne Europy środkowej
Miasteczko Prowincjonalne Europy środkowej
Powiśle
Roztocze, Cerkiew z Tarnoszyna
Roztocze, Zagroda z Teodorowki
Wyżyna Lubelska, Wiatrak z Zygmuntowa
Wyżyna Lubelska, Studnia z Błażka