Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej

Ekspozycja „Archeologia na pograniczu podlasko-poleskim” pokazuje najstarszy, a zarazem najdłuższy odcinek dziejów obejmujący prawie 100 tysięcy lat. Rozpoczyna ją prezentacja odkrytych na terenie Południowego Podlasia kości mamuta, następnie oglądamy przedmioty wykonane z krzemienia przez paleolitycznych i mezolitycznych myśliwych. Poprzez zdobycze „rewolucji neolitycznej” dochodzimy do momentu pojawienia się pierwszego metalu jakim był brąz, szczególnie mocno eksponowany w czasach kultury łużyckiej. Równie ciekawie prezentują się zabytki okresu średniowiecza, w tym jedenaście srebrnych grzywien znalezionych nad Bugiem. „Biała za czasów Radziwiłłów" wprowadza nas w ciekawą historię miasta i jego pierwszych właścicieli. To opowieść o tym, jak założona prawdopodobnie w XIV wieku niewielka osada stała się własnością potężnego rodu Radziwiłłów i powoli przekształcała się w silne i bogate miasto. Biała Podlaska zwana dawniej Alba Ducalis (Białą Książęcą) lub Radziwiłłowską w rękach nieświeckiej linii tego rodu oraz jego spadkobierców pozostawała niemal przez 300 lat. Z Radziwiłłami związany jest herb miasta i jego najstarsze zbytki. Na szczególną uwagę na wystawie „Historia miasta w latach 1795-1938” zasługują eksponaty związane z byłą Akademią Bialską, unitami podlaskimi oraz militaria, dokumenty i pamiątki z okresu polskich powstań narodowych.

Zbiór ikon prezentowany na wystawie „Ikona – święta tajemnica” należy do najliczniejszych w Polsce. Większość pochodzi z rozległych obszarów dawnej Rosji, a najstarsze zostały wykonane w XVII wieku. Najliczniej reprezentowane są ikony XIX wieczne. W pierwszej części ekspozycji prezentowane są ikony z wizerunkiem Chrystusa i Matki Boskiej, w drugiej części został zaaranżowany ikonostas a w trzeciej prezentowane są najstarsze ikony w kolekcji, tj. z wizerunkiem św. Proroka Eliasza i św. Jana Chrzciciela. Na wystawie znajduje się też tzw. Święty Kąt, zwany na Podlasiu pokuciem. „Konie, jeźdźcy, zaprzęgi w malarstwie polskim XIX-XX wieku” to oryginalne i unikatowe prace poświęcone tematyce końskiej. Możemy zobaczyć dzieła, m. in.: Piotra Michałowskiego, Alfreda – Wierusza Kowalskiego, Włodzimierza Łosia, Władysława Szernera. „Ogrody. Twórczość Bazylego Albiczuka” to wystawa poświęcona życiu i twórczości pochodzącego z Dąbrowicy Małej na Podlasiu malarza ogrodów i podlaskich pejzaży Bazylego Albiczuka. „Przedstawienia dewocyjne w zbiorach etnograficznych” to prezentacja kolekcji kultu domowego w tradycji katolickiej regionu. Możemy tutaj zobaczyć, m.in. wizerunki Matki Boskiej Kodeńskiej, Matki Boskiej Leśniańskiej. „Kultura Południowego Podlasia” to prezentacja typowych form, wzorów i technik kultury materialnej regionu. Możemy oglądnąć m.in. charakterystyczne perebory.

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, budynek główny
Warszawska 12, 21-500 Biała Podlaska
Radziwiłłowie w Białej na Podlasiu: Założenie pałacowo-obronne Radziwiłłów 1
Radziwiłłowie w Białej na Podlasiu: Założenie pałacowo-obronne Radziwiłłów 2
Archeologia na pograniczu podlasko-poleskim
Przedstawienia dewocyjne w zbiorach etnograficznych
Kultura ludowa Południowego Podlasia
Ikona - święta tajemnica
Historia miasta w latach 1795-1938
Konie, jeźdzcy, zaprzęgi w malarstwie polskim XIX-XX wieku
Ogrody. Twórczość Bazylego Albiczuka
Biała za czasów Radziwiłłów