Muzeum Czartoryskich w Puławach

Zbiory są tak różnorodne jak zainteresowania Rodziny Czartoryskich i ich historia. Dzięki muzealnej ekspozycji możemy zapoznać się z losami członków rodziny Czartoryskich w XVIII i XIX wieku. Część eksponatów związanych jest z Adamem Kazimierzem Czartoryskim, jego żoną Izabelą z Flemingów Czartoryską oraz z ich dziećmi: Adamem Jerzym, Konstantym, Marią, Teresą oraz Zofią Zamoyską. Wiele zgromadzonych pamiątek związanych jest z historią Polski i Polaków. Wśród militariów możemy oglądnąć szablę króla Stanisława Leszczyńskiego, a wśród przedmiotów związanych z osobą Tadeusza Kościuszki, jego kamizelkę lub figurkę na koniu. Z ciekawostek przekazanych przez fundatorkę muzeum można zobaczyć pukiel włosów króla Zygmunta Starego i gwóźdź z trumny Anny Jagiellonki. Na przełomie XVIII i XIX wieku Puławy stanowiły centrum życia politycznego, kulturalnego i literackiego. Stało się to za sprawą Adama Kazimierza Czartoryskiego i jego małżonki Izabeli z Flemmingów, którzy sprowadzili na dwór puławski najwybitniejszych artystów (Jan Piotr Norblin), literatów (Julian Ursyn Niemcewicz) i architektów (Christian Piotr Aigner). To tu, w Świątyni Sybilli (1801) i Domu Gotyckim (1809) księżna stworzyła pierwsze muzeum na ziemiach polskich. Stało się ono zalążkiem wielkiego kolekcjonerstwa, kultywowanego do dziś.

Pałac Czartoryskich
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
Spacerem po Pałacu
Sala Kamienna, Gotycka i Rycerska
Ekspozycja w Sali Gotyckiej
Ekspozycja w Sali Gotyckiej
Ekspozycja w Sali Gotyckiej
Ekspozycja w Sali Rycerskiej
Ekspozycja w Sali Tradycji
Ekspozycja w Sali Kamiennej
Sień pałacowa
Dom Gotycki w parku