Muzeum Walewskich w Tubądzinie

Oddział Muzeum Okręgowego w Sieradzu

W murowanym klasycystycznym dworze wybudowanym w drugiej połowie XVIII wieku w sześciu salach piętra i dwóch parteru można oglądnąć kolekcję mebli, rzemiosła, malarstwa i starodruków, nawiązującą do typowego wyposażenia siedzib ziemiańskich przełomu XIX i XX wieku okolic Sieradza. Bogate wyposażenie tworzy klimat pełnej pamiątek wiejskiej siedziby szlacheckiej. W parku znajduje się oficyna dworska, pierwotnie z 1860 roku, odbudowana od podstaw. Dwór i oficynę otacza 3 hektarowy park, w którym rosną pomnikowe okazy drzew m.in. lipa szerokolistna, olcha czarna oraz liczne modrzewie, jesiony, wiązy, graby, kasztanowce.

Ostatni przedwojenny właściciel majątku w Tubądzinie, Kazimierz Stanisław Walewski, człowiek niezwykle energiczny gromadził wszelkie pamiątki dotyczące rodziny. Realizowana przez prawie pięćdziesiąt lat pasja zaowocowała urządzeniem „muzeum rodzinnego” na które składało się archiwum rodu Walewskich, portrety i szereg różnych pamiątek po członkach tej rodziny. Znajdowała się tu też bogato wyposażona biblioteka, liczne starodruki z XVI-XVIII wieku oraz zbiory archeologiczne pozyskane przez miejscową ludność w czasie prac polowych. Po II wojnie światowej na ekspozycję wróciły uratowane pozostałości dawnej kolekcji, z ponad stu portretami Walewskich, które stanowią prawdziwą ozdobę Muzeum.

Muzeum Walewskich
Tubądzin 31 A, 98-280 Wróblew
Zwiedzamy
Zwiedzaj wirtualnie
Pokój przechodni
Salon
Salon
Jadalnia
Jadalnia
Jadalnia
Biblioteka
Sypialnia