Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku

Wystawa Zbiory Sztuki w Radomszczańskim Muzeum prezentuje meble, artystyczne przedmioty użytkowe, będące w dużej części pamiątkami po mieszkańcach kamienic i okolicznych dworów oraz dawne wyroby lokalnego przemysłu szklarskiego (bogata kolekcja wyrobów miejscowych hut-Jasień, B. Morawski) i meblarskiego (Thonet, Wunsche, Kohn, Mazowia). Na uwagę zasługuje unikalna kolekcja eksponatów z przedstawieniami kobiet w sztuce. Najliczniej reprezentowane jest malarstwo, od najstarszych portretów dam z 2 połowy XVIII wieku („Portret nieznanej damy” inspirowany dziełami M. Baciarellego, „Portret księżnej Czetwertyńskiej-Woronowskiej” anonimowego autora), przez malarstwo akademickie (słynna Zuzanna w kąpieli i dwaj starcy Józefa Simmlera z 1853 roku, która dała początek kolekcji), realistyczne (Portret starej kobiety Artura Grottgera, 1865), po portrety przełomu XIX i XX wieku pędzla Alfonsa Karpińskiego, Wojciecha Weissa i obrazy modernistyczne. Rzeźbę reprezentuje akt Ewa z drzewem jabłoni Konstantego Laszczki z patynowanego gipsu (1921) oraz wykonana w tej samej technice „Postać dziewczyny” (ok. 1920) Wacławy Kiślańskiej. W części poświęconej okresowi międzywojennemu zobaczyć można m. in. wyjątkową jadalnię firmy Thonet (1933) mecenasostwa Wincentego i Zofii Szafnickich z Piotrkowa Trybunalskiego, projektu prof. Stefana Sienickiego. Malarstwo tego okresu reprezentują prace m.in.: Jana Hrynkowskiego, Kazimierza Podsadeckiego, Wincentego Wodzinowskiego, Zygmunta Landaua i in. Kilkuczęściowa wystawa historyczna (Z dziejów miasta Radomska, W okupowanym Radomsku, Radomsko w latach 1945–1989. Opowieść o PRL), to podróż w czasie po jednym z najstarszych polskich miast. Obejmuje okres od pierwszej wzmianki w źródłach pisanych (1243) i nadania praw miejskich przez Leszka Czarnego (1266), poprzez zjazdy szlacheckie (1382, 1384), rozwój (zwłaszcza przemysłu) na przełomie XIX i XX wieku, okresy walk narodowowyzwoleńczych i wojen, czas PRL-u, aż po rok 1989. Zwiedzający mogą obejrzeć cenne archiwalia (m.in. przywileje królewskie i najstarsze dokumenty cechowe) oraz liczne muzealia. Do najciekawszych eksponatów należą: muszkiet i patriotyczna zawieszka z okresu powstania styczniowego, oprawiony w skórę i metal album absolwentów szkoły Feliksa Fabaniego z 1888 roku, XIX-wieczne zdobycze techniki oraz radiostacja Szarych Szeregów. Wystawę uzupełniają prezentacje multimedialne i oś czasu, zawierająca m. in. zdjęcia miasta radomszczańskich fotografów, nagrania audio, wideo.

Muzeum Regionalne w Radomsku
ul. Narutowicza 1, 97-500 Radomsko
Prezentacje wystaw
Prezentacje wystaw
„Zuzanna w kąpieli i dwaj starcy” (1853)Józef Simmler
Zbiory sztuki
Zbiory sztuki
Zbiory sztuki
Z dziejów miasta Radomska
W okupowanym Radomsku
W okupowanym Radomsku
Radomsko w latach 1945–1989