Muzeum Regionalne w Opocznie

Na wystawie Z dziejów Ziemi Opoczyńskiej zobaczyć można zabytki archeologiczne pochodzące z epoki brązu i kultury łużyckiej: naramienniki, nagolenniki wykonane z brązu czy urna grobowa. Wystawa nawiązuje do przełomowych wydarzeń, które miały miejsce w czasie „potopu szwedzkiego”, Powstania Styczniowego i I wojny światowej. Do najstarszych i najciekawszych obiektów na tej ekspozycji należą: skrzynia cechu ślusarsko-kowalskiego z XVII w., rycina ukazująca bitwę po Żarnowem w czasie „potopu szwedzkiego” z 1655 r., unikalne bony dominialne z dóbr Stanisława Małachowskiego z końca XVIII w., przywileje opoczyńskich cechów oraz wypis z lustracji Starostwa Opoczyńskiego z roku 1660. Na wystawie Opoczno w czasie II wojny światowej przedstawiono najważniejsze wydarzenia, w tym walki zbrojne toczone przez Armię „Prusy” z najeźdźcą hitlerowskim we wrześniu 1939 r., działalność Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, powstanie i działalność Obwodu Opoczno ZWZ- AK oraz wydarzenia, które rozegrały się na Ziemi Opoczyńskiej w czasie akcji „Burza” związane z działalnością 25 pp AK im. Ziemi Piotrkowsko-Opoczyńskiej. Na szczególną uwagę zasługuje kolekcja broni białej (szabla, bagnet wojskowy) oraz wyjątkowe pamiątki związane z oddziałem mjr. „Hubala”.

Na wystawie Rzeźba ludowa regionu opoczyńskiego zaprezentowano szereg rzeźb drewnianych wykonanych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat przez znanych w całym kraju, opoczyńskich twórców ludowych. Rekonstrukcja wnętrza chałupy opoczyńskiej prezentuje tradycyjne wnętrze izby mieszkalnej regionu, w której znajdowała się kuchnia z piecem chlebowym, a w jej najbliższym sąsiedztwie kącik o charakterze gospodarczym z ceratkami, kubłami, wiadrami, łyżnikiem i innymi domowymi sprzętami. Na uwagę zasługuje łóżko nakryte tradycyjnie dywanem oraz poduchami obleczonymi w pięknie haftowane poszewki. Najstarszym strojem ukazanym na ekspozycji Opoczyński strój ludowy jest strój kobiecy z przełomu XIX i XX w. składający się ze spódnicy, gorsetu, zapaski do pasa i zapaski „do odziewu” oraz haftowanej koszuli. Można zobaczyć dziewiętnastowieczną „wangierkę” (kobiecy strój zimowy), stroje ślubne z okresu międzywojennego, stroje dziecięce oraz regionalne stroje męskie, które pierwotnie składały się z pasiastych „portek”, spencerka, lejbika, sukmany, pasa siatkowego i haftowanej koszuli.

Zamek Kazimierzowski
Plac Zamkowy 1, 26-300 Opoczno
MS "Major Hubal"
Dziedzictwo ceramiczne Opoczna
Z dziejów Ziemi Opoczyńskiej
Z dziejów Ziemi Opoczyńskiej
Opoczno w czasie II Wojny Światowej
Opoczno w czasie II Wojny Światowej
Rzeźba ludowa regionu opoczyńskiego
Rekonstrukcja wnętrza chałupy opoczyńskiej
Rekonstrukcja wnętrza chałupy opoczyńskiej
Opoczyński strój ludowy