Muzeum Regionalne w Opocznie

Na wystawie Z dziejów Ziemi Opoczyńskiej zobaczyć można zabytki archeologiczne pochodzące z epoki brązu i kultury łużyckiej (naramienniki, nagolenniki wykonane z brązu czy urnę grobową). Wystawa nawiązuje do przełomowych wydarzeń: „potopu szwedzkiego”, Powstania Styczniowego i I wojny światowej. Do najciekawszych obiektów należą: skrzynia cechu ślusarsko-kowalskiego z XVII wieku, rycina ukazująca bitwę pod Żarnowem w czasie „potopu szwedzkiego” z 1655 roku, unikalne bony dominialne z dóbr Stanisława Małachowskiego z końca XVIII wieku, przywileje opoczyńskich cechów oraz wypis z lustracji Starostwa Opoczyńskiego z roku 1660. Na wystawie Opoczno w czasie II wojny światowej przedstawiono najważniejsze wydarzenia, w tym walki zbrojne toczone przez Armię „Prusy” z najeźdźcą hitlerowskim we wrześniu 1939 roku, działalność Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, powstanie i działalność Obwodu Opoczno ZWZ- AK oraz wydarzenia, które rozegrały się na Ziemi Opoczyńskiej w czasie akcji „Burza” związane z działalnością 25 pp AK im. Ziemi Piotrkowsko-Opoczyńskiej. Na szczególną uwagę zasługuje kolekcja broni białej oraz wyjątkowe pamiątki związane z oddziałem majora „Hubala”.

Na wystawie Rzeźba ludowa regionu opoczyńskiego zaprezentowano szereg rzeźb drewnianych wykonanych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat przez znanych opoczyńskich twórców ludowych. Rekonstrukcja wnętrza chałupy opoczyńskiej prezentuje tradycyjne wnętrze izby mieszkalnej regionu, w której znajdowała się kuchnia z piecem chlebowym, a w jej najbliższym sąsiedztwie kącik o charakterze gospodarczym z ceratkami, kubłami, wiadrami, łyżnikiem i innymi domowymi sprzętami. Na uwagę zasługuje łóżko nakryte tradycyjnie dywanem oraz poduchami obleczonymi w pięknie haftowane poszewki. Najstarszym strojem ukazanym na ekspozycji Opoczyński strój ludowy jest strój kobiecy z przełomu XIX/XX wieku składający się ze spódnicy, gorsetu, zapaski do pasa i zapaski „do odziewu” oraz haftowanej koszuli. Można zobaczyć dziewiętnastowieczną „wangierkę” (kobiecy strój zimowy), stroje ślubne z okresu międzywojennego, stroje dziecięce oraz regionalne stroje męskie, które pierwotnie składały się z pasiastych „portek”, spencerka, lejbika, sukmany, pasa siatkowego i haftowanej koszuli.

Zamek Kazimierzowski
Plac Zamkowy 1, 26-300 Opoczno
MS "Major Hubal"
Dziedzictwo ceramiczne Opoczna
Z dziejów Ziemi Opoczyńskiej
Z dziejów Ziemi Opoczyńskiej
Opoczno w czasie II Wojny Światowej
Opoczno w czasie II Wojny Światowej
Rzeźba ludowa regionu opoczyńskiego
Rekonstrukcja wnętrza chałupy opoczyńskiej
Rekonstrukcja wnętrza chałupy opoczyńskiej
Opoczyński strój ludowy