Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Wystawa archeologiczna "Przeszłość wydobyta z ziemi". Podróż wehikułem czasu w okresie ponad 100 tysięcy lat rozwoju człowieka na terenach Polski Środkowej, Kujaw i terenów ościennych. Zwiedzający cały czas mają nad głową iluminowane światłem niebo, zaś przed oczami roztaczają się naturalne krajobrazy od jaskini, surowej tundry przez lasy do otwartej przestrzeni pól. Ekspozycję zamyka przepiękna architektura romańska z Tumem, Sulejowem i Inowłodzem, a na końcu z licem murów zamków późnośredniowiecznych, głównie na przykładzie Rawy Mazowieckiej. Na wystawie prezentowane są prawdziwe skarby od tych najstarszych z miedzi i brązu, po liczący 1300 sztuk skarb srebrnych denarów krzyżowych ze schyłku XI wieku z Parzęczewa. Dużą atrakcję stanowią zrekonstruowane groby, z których część znajduje się tuż pod podłogą. Groby te zostały nakryte wysoko hartowanym szkłem, po którym bez obaw można przechodzić, oglądając wszystkie szczegóły pochówku i jego bogatego wyposażenia. Unikatowa jest również figurka paleolitycznej Wenus z Wilczyc obrazująca stopień zaawansowania artystycznego społeczeństw magdaleńskich żyjących około 15 tys. lat temu. Wystawa etnograficzna "Szare jak ziemia, barwne jak pamięć" poświęcona jest człowiekowi - twórcy, a zarazem "wytworowi" kultury wsi okresu dwudziestolecia międzywojennego, na terenie Polski środkowej (na wystawie reprezentowane są regiony: opoczyński, rawski, łowicki i sieradzki). W owym czasie wieś pozostawała jeszcze w pewnej izolacji od świata zewnętrznego, co sprzyjało utrzymywaniu się postaw zachowawczych, a wraz z nimi systemu społeczno-kulturowego, który opierał się na wartościach związanych z ziemią, lokalnością, kultywowaniem miejscowej tradycji, działaniem kontroli społecznej i na autorytecie starszych. Wystawa numizmatyczna pt. "Pieniądz na ziemiach polskich" prezentuje pieniądz będący w obiegu na ziemiach polskich. Stąd też znalazły się na niej monety bite zarówno w kraju jak i m.in. w Grecji, Rzymie, czy w Niemczech, jak również pieniądz papierowy i inne środki płatnicze, które poprzez kontakty handlowe docierały na teren Polski. Prezentowane zabytki umieszczone zostały na wystawie w porządku chronologicznym.

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne
pl. Wolności 14, 91-415 Łódź
Spotkania​ z archeologiąPrzybysze z Pomorza
Dzień Mincerza
Przeszłość wydobyta z ziemi
Przeszłość wydobyta z ziemi
Przeszłość wydobyta z ziemi
Przeszłość wydobyta z ziemi
Wystawa etnograficzna
Wystawa etnograficzna
Pieniądz na ziemiach polskich
Pieniądz na ziemiach polskich