Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Siedziba Muzeum znajduje się w centrum miasta, w pobliżu zabytkowej starówki. Wystawa stała "Tajemnice codzienności…" prezentuje życie codzienne ludzi zamieszkujących wsie i małe miasta regionów etnograficznych: Kujaw, ziemi chełmińskiej, Kaszub, Borów Tucholskich, Kociewia, Pałuk, ziemi dobrzyńskiej i Krajny. Podkreśla pograniczny charakter kultury ludowej, na którą duży wpływ miała kultura mieszczańska i szlachecka oraz zmiany polityczne i cywilizacyjne stulecia 1850-1950. Najcenniejsze zabytki ze zbiorów Muzeum pokazano w taki sposób, by ilustrowały codzienność, odpowiadając na podstawowe pytania dotyczące życia ludzi w przeszłości: co jedli, w co się ubierali, jak dbali o higienę, jak pracowali i spędzali wolny czas, jak świętowali i w co wierzyli. Dopełnieniem wystawy jest Park Etnograficzny, położony tuż obok. To unikatowy skansen ulokowany w centrum miasta. Znajduje się tu 19 obiektów architektury wiejskiej, które powstały głównie w XVIII i XIX wieku i zostały przeniesione na teren parku z Kaszub, Borów Tucholskich, Kociewia, Kujaw, ziemi chełmińskiej i dobrzyńskiej. Swą architekturą, wyposażeniem wnętrz oraz okolicznościowymi aranżacjami ekspozycja oddaje klimat wsi z przełomu XIX i XX wieku. Ich uzupełnienie stanowi mała architektura, reprezentowana przez 49 obiektów m.in. piwniczki-ziemianki, przybudówki, studnie, gołębnik, przykłady różnorodnych płotów i ogródków kwiatowych i warzywnych oraz przydrożne krzyże i przydomowe kapliczki. Wszystko to ma wpływ na wiejski charakter Parku i odtwarza klimat wsi z przełomu XIX/XX w. Wyposażenie zagród i wnętrza budynków stanowią przedmioty codziennego użytku charakterystyczne dla tego okresu i dla poszczególnych regionów. We wnętrzach chałup prezentowane są sprzęty i meble, wizerunki świętych, pamiątki rodzinne, pielgrzymkowe, odpustowe, fotografie rodzinne, odzież codzienna i odświętna, nakrycia stołowe. Sprzęt gospodarski związany z hodowlą, uprawą ziemi, pszczelarstwem, przygotowywaniem pożywienia i przydomowym rzemiosłem eksponowany jest na terenie zagród i we wnętrzach budynków gospodarskich.

Muzeum Etnograficzne w Toruniu (fot. Muzeum)
Wały Generała Władysława Sikorskiego 19, 87-100 Toruń
Z wiatrem i pod wiatr – maj w skansenie
Wizualizacja skanów 3D
Chałupa z Lasek, Gmina Śliwice - Bory Tucholskie (fot. Muzeum)
Chałupa ze Skórzenna, Gmina Osiek - Kociewie (fot. Muzeum)
Kuźnia z Jastrzębia, Gmina Bartniczka – Ziemia Michałowska (fot. Muzeum)
Zagroda kujawska (fot. Muzeum)
Zagroda tucholska (fot. Muzeum)
Piec chlebowy – Kaszuby (fot. Muzeum)
Zagroda kaszubska (fot. Muzeum)
Wiatrak „Koźlak” z Wójtówki, Gmina Bądkowo – Kujawy (fot. Muzeum)