Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce

Oddział Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Na obszarze ok. 13 ha, wśród pięknej przyrody, w otoczeniu lasów możemy oglądać wieś kujawską i dobrzyńską; budynki z wyposażeniem wnętrz od II poł. XIX do lat 60. XX wieku. Odtworzono zagrody, w których toczyło się niegdyś życie rodziny chłopskiej i które były ośrodkami zajęć gospodarskich. Są tu chałupy, stodoły, budynki inwentarskie: chlewiki, obórki, stajnie, spichlerze. Zrekonstruowano stare zakłady rzemieślnicze: kuźnię (lata 30. XX wieku) i garncarnię urządzoną na okres międzywojenny. Przeniesiono obiekty przemysłu wiejskiego – wiatrak „koźlak”, i użyteczności publicznej: remiza, karczma, a także budynek szkoły, w którym mieści się sala lekcyjna, kancelaria i mieszkanie nauczycielki. Starano się, aby ekspozycje wnętrz były zróżnicowane chronologicznie, majątkowo i społecznie. Do ważniejszych obiektów należy dwór rodu Orpiszewskich z poł. XIX w., w którym mieszkała Maria z Wodzińskich Orpiszewska – jedyna narzeczona Fryderyka Chopina i muza Juliusza Słowackiego. We wnętrzach dworu wiernie odtworzono klimat dawnej siedziby ziemiańskiej oraz zaprezentowano życie i twórczość malarską Marii z Wodzińskich. Najnowszym obiektem udostępnionym dla zwiedzających jest kościół przeniesiony z Brzeźna z wyposażeniem i wystrojem wnętrza sprzed Soboru Watykańskiego II. Uzupełnieniem krajobrazu odtwarzanej wsi są różnego rodzaju płotki i ogrodzenia, studnie, słomiane ule czy piwniczki-ziemianki, a także nieodłącznie związane z pejzażem wsi kapliczki przydrożne: drewniana słupowa z rzeźbą św. Antoniego i murowana w kształcie neogotyckiej wieżyczki kościelnej z figurką Matki Boskiej Skępskiej. Niepowtarzalny klimat tworzą ogródki przydomowe, ze starymi odmianami kwiatów, z tradycyjnymi ziołami: lawendą, tymiankiem, lubczykiem czy zapomnianą dzisiaj rutą, poletka uprawne, sady, a przede wszystkim zwierzęta hodowlane i domowe.

Kłóbka 87-840 Lubień Kujawski
„Perła Kujaw”
Festyn w Skansenie
Wiatrak „koźlak”
Chałupa
Dwór rodu Orpiszewskich z poł. XIX w.
Kościół z Brzeźna
Sala lekcyjna z okresu międzywojennego
Wnętrze domu
Wnętrze domu
Garncarnia urządzona na lata 20. XX w