Leksykon Tyle Miejsc

Opracowujemy Leksykon w celu upowszechniania informacji o wystawach stałych w muzeach (galeriach, skansenach, parkach etnograficznych, miejscach historycznych lub archeologicznych, zamkach, pałacach, dworach...). Udostępniając artykuły, fotografie miejsc i eksponatów oraz linki do filmów i wirtualnych spacerów chcemy przekazać najciekawsze informacje o samych wystawach oraz o tym co na nich warto zobaczyć. Leksykon jest publikowany na tylemiejsc.org. Zapraszamy do kontaktu: tylemiejsc@gmail.com

🔍Wyszukiwarka informacji na stronie

Zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki tekstów na stronie. W prawym górnym rogu znajduje się lupa, gdzie po najechaniu pokaże się pasek wyszukiwania - wpisz minimum jedno słowo.

Publikacje o Leksykonie

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie o Leksykonie; Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej; Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie; Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej; Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu; Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie; Muzeum Archeologiczne w Poznaniu; Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze; Muzeum Miejskie w Nowej Soli ; Muzeum Ziemi Wschowskiej; Muzeum Regionalne w Oleśnie; Muzeum Miejskie w Nowej Soli; Muzeum Ziemi Wschowskiej; Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wielkopolskim;

Zasady publikacji

W publikacjach udostępniane są informacje o wystawach stałych instytucji działających na podstawie Ustawy o muzeach. Jako zasadę przyjęto, że jedna publikacja dotyczy wystaw zgromadzonych w jednym obiekcie (posiadającym samodzielny adres, bądź będącym odrębnym budynkiem). Treść publikacji jest konsultowana z muzeami. Treści i utwory są publikowane w granicach dozwolonego użytku w celu upowszechniania informacji o publicznie dostępnych wystawach stałych w muzeach. Właścicielem utworów zamieszczonych w publikacji jest instytucja wymieniona w tytule, Tyle Miejsc lub należą one do domeny publicznej. Informacje o źródłach publikowanych treści znajdują się na dedykowanej stronie i udostępniane są w formie linków do źródeł pochodzenia danych. Z uwagi na przyjęty format publikacji (kwadrat) zdjęcia obiektów - na przykład rzeźb lub obrazów - przedstawiają z reguły fragment utworu.

Leksykon Tyle Miejsc powstaje dzięki wsparciu programów Ministerstwa Kultury: Kultura w sieci oraz z zakresu upowszechniania kultury na 2021 rok. Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.