Leksykon Tyle Miejsc

Opracowujemy Leksykon w celu upowszechniania informacji o wystawach stałych w muzeach, galeriach, skansenach, zamkach, pałacach, dworach... Udostępniając artykuły, fotografie miejsc i eksponatów oraz linki do filmów i wirtualnych spacerów chcemy przekazać najciekawsze informacje o samych wystawach oraz o tym co na nich warto zobaczyć. Treść publikacji jest konsultowana z muzeami.

Zapraszamy do kontaktu: tylemiejsc@gmail.com

Wyszukiwarka informacji na stronie

Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki tekstów na stronie. W prawym górnym rogu znajduje się lupa, gdzie po najechaniu pokaże się pasek wyszukiwania. Szybko znajdziesz poszukiwaną informację.

Własność utworów i prawa autorskie ©.

Treści i utwory są publikowane w granicach dozwolonego użytku w celu reklamy publicznie dostępnych wystaw stałych w muzeach. Właścicielem utworów zamieszczonych na stronie jest (z reguły) instytucja wymieniona w tytule. Informacje o źródłach publikowanych treści i utworów znajdują się na dedykowanej stronie, gdzie udostępniane są linki do źródeł pochodzenia danych . W przypadku podania na stronie instytucji będącej właścicielem publikowanych utworów autora zdjęć - dane te zostają umieszczone pod zdjęciem. Informacje o autorach i tytułach obrazów są podawane, gdy są one prezentowane jako samodzielny obiekt (a nie części ekspozycji). Z uwagi na przyjęty format publikacji (kwadrat) zdjęcia obiektów - na przykład rzeźb lub obrazów - przedstawiają z reguły fragment utworu.

Leksykon Tyle Miejsc powstaje dzięki wsparciu programów Ministerstwa Kultury: Kultura w sieci oraz z zakresu upowszechniania kultury na 2021 rok. Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.