Muzeum Miedzi w Legnicy

Jesteśmy w jednym z czterech na świecie specjalistycznych muzeów gromadzących zabytki związane z wydobyciem i przeróbką miedzi. Znajdziemy tu minerały, artefakty związane z techniką górnictwa i hutnictwa, również bogatą kolekcję przedmiotów użytkowych i artystycznych. Muzeum kolekcjonuje ponadto zabytki dokumentujące historię Legnicy i regionu od pradziejów po współczesność. Proponuje dwie wystawy stałe.

Wystawa „Miedź. Dzieje niezwykłego metalu” jest opowieścią o fenomenie miedzi, ludziach, którzy wpisali się w jej historię, o sposobach jej wykorzystania. Przedstawia właściwości miedzi, technologię produkcji oraz dziedziny, w których pozostaje niezastąpiona. Prezentowane są tu minerały miedzi z całego świata, sprzęty używane w górnictwie i hutnictwie, także zabytki archeologiczne. Obok rękodzieła i różnorodnych przedmiotów użytkowych, czasem wręcz zaskakujących, na wystawie znajdziemy bogaty zbiór dzieł sztuki (miedzioryty, malarstwo na miedzi, rzeźba brązowa, emalie, polskie złotnictwo współczesne). Tradycyjną ekspozycję uzupełnia film edukacyjny, a także mulitmedia, dzięki którym zwiedzający mogą przenieść się do wirtualnej kopalni.

Wystawa „Akademia Rycerska. Dzieje gmachu i instytucji” przedstawia historię elitarnej szkoły i opowiada o losach cennego zabytku architektury barokowej na Dolnym Śląsku. Uczelnia, proklamowana w 1708 roku przez cesarza Józefa I Habsburga, kształciła młodzież szlachecką z państw niemieckich, ale wśród jej studentów wymienić można też słynnych Polaków: Lubomirskich, Zamoyskich, Ossolińskich. Monumentalny gmach, którego właścicielami byli Austriacy, Niemcy, Rosjanie i Polacy, to znakomite miejscem, by poznać nie tylko historię akademii, ale i burzliwe dzieje Europy. Na wystawie jest prezentowana ikonografia, portrety studentów i dzieła osób związanych ze szkołą, także dokumenty oraz przedmioty kultury materialnej ówczesnych czasów.

Muzeum Miedzi w Legnicy
ul. Partyzantów 3, 59-220 Legnica
Akademia Rycerska w LegnicyDzieje gmachu i instytucji
Zwiedzaj wirtualnie
Miedź. Dzieje niezwykłego metalu
Miedź. Dzieje niezwykłego metalu
Miedź. Dzieje niezwykłego metalu
Miedź. Dzieje niezwykłego metalu
Miedź. Dzieje niezwykłego metalu
Miedź. Dzieje niezwykłego metalu
Miedź. Dzieje niezwykłego metalu
Akademia Rycerska w LegnicyDzieje gmachu i instytucji