Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

Zamek Książąt Głogowskich

Wystawa „Ziemia Głogowska pełna archeologicznych tajemnic. Najciekawsze zabytki i odkrycia archeologiczne w minionym 50-leciu muzeum w Głogowie” jest to niezwykła wędrówka po Ziemi Głogowskiej od paleolitu do czasów nowożytnych. Składa się na nią blisko dwieście zabytków odkrytych przez muzealnych archeologów na terenie budowy głogowskiej Huty Miedzi, Ostrowa Tumskiego oraz historycznej dzielnicy Starego Miasta.

„Obrona Głogowa w 1109 roku" prezentuje jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach średniowiecznego Śląska i Polski. Ukazuje rolę i znaczenie grodu głogowskiego w państwie pierwszych Piastów. Centralnym punktem ekspozycji jest makieta przedstawiająca rekonstrukcję grodu głogowskiego podczas oblężenia.

Na ekspozycji „Pamięć głogowskich kamieni" przedstawiono zabytki sztuki kamieniarskiej. Wytworzone przez stulecia swoiste kamienne dziedzictwo obejmuje elementy związane z głogowskimi świątyniami oraz architektoniczne detale odnalezione na Starym Mieście. Zaprezentowane zostały także między innymi płyty nagrobne z żydowskiego cmentarza.

Zamek Książąt Głogowskich
ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów
Zamek Książąt Głogowskich
Ziemia Głogowska pełna archeologicznych tajemnic
Ziemia Głogowska pełna archeologicznych tajemnic
Ziemia Głogowska pełna archeologicznych tajemnic
Ziemia Głogowska pełna archeologicznych tajemnic
Obrona Głogowa w 1109 roku
Obrona Głogowa w 1109 roku - makieta
Obrona Głogowa w 1109 roku
Pamięć głogowskich kamieni - fragment płyty nagrobnej
Pamięć głogowskich kamieni