Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

Zamek Książąt Głogowskich

„Ziemia Głogowska pełna archeologicznych tajemnic. Najciekawsze zabytki i odkrycia archeologiczne w minionym 50-leciu muzeum w Głogowie” to niezwykła wędrówka po Regionie od paleolitu do czasów nowożytnych. Składa się na nią blisko dwieście zabytków odkrytych przez muzealnych archeologów na terenie budowy głogowskiej Huty Miedzi, Ostrowa Tumskiego oraz historycznej dzielnicy Starego Miasta. „Obrona Głogowa w 1109 roku" prezentuje jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach średniowiecznego Śląska i Polski. Ukazuje rolę i znaczenie grodu głogowskiego w państwie pierwszych Piastów. Centralnym punktem ekspozycji jest makieta przedstawiająca rekonstrukcję grodu głogowskiego podczas oblężenia. Na ekspozycji „Pamięć głogowskich kamieni" przedstawiono zabytki sztuki kamieniarskiej. Wytworzone przez stulecia swoiste kamienne dziedzictwo obejmuje elementy związane z głogowskimi świątyniami oraz architektoniczne detale odnalezione na Starym Mieście. Zaprezentowane zostały także między innymi płyty nagrobne z żydowskiego cmentarza. Wystawa „Głogowianie 1945” przybliża jeden z najbardziej dramatycznych okresów w historii miasta – proces wymiany narodowej i etnicznej tuż po II wojnie światowej. Porusza ona problematykę związaną z opuszczaniem przez niemieckich autochtonów rodzinnych stron i oswajaniem miasta przez przybywających do Głogowa Polaków. Wystawa „Skarb z Głogowa” prezentuje monety odnalezione w 1987 roku na terenie ogrodów działkowych „Wenecja”, na osiedlu Piastów Śląskich w Głogowie. Skarb składa się z ponad 20 tysięcy monet i jest uznawany za jeden z największych w Polsce. Na wystawie prezentowane są denary i brakteaty oraz sztabki srebra. Większość numizmatów pochodzi z drugiej połowy XII wieku, najstarsze zaś pojedyncze monety wybite zostały pod koniec XI wieku.

Zamek Książąt Głogowskich
ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów
Skarb z Głogowa
Głogowianie 1945
Ziemia Głogowska pełna archeologicznych tajemnic
Ziemia Głogowska pełna archeologicznych tajemnic
Obrona Głogowa w 1109 roku
Obrona Głogowa w 1109 roku - makieta
Pamięć głogowskich kamieni - fragment płyty nagrobnej
Pamięć głogowskich kamieni
Skarb z Głogowa
Głogowianie 1945